Udělení čestného členství ve Středočeské krajské radě

24.01.2019

Zpráva o udělení čestného členství ve Středočeské krajské radě Klubu českého pohraničí, z. s. plk. Ing. Jiřího Vrzala.

Na řádném zasedání Středočeské krajské rady KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala v úterý 22. ledna 2019 byl podán návrh vedením Krajské rady KČP na udělení čestného členství v Krajské radě Ing. Janu Novotnému, OR Praha východ a Josefu Dvořáčkovi, OR Kolín. Předseda KR př. Pokorný přiblížil vznik návrhu. Následně byl v souladu se Stanovami návrh Krajskou radou KČP přijat.

Oba jmenovaní patří mezi zakládající členy Klubu českého pohraničí ve Středočeském kraji. Následně byli svými okresními radami zvoleni za členy Středočeské Krajské rady. Jejich zásluhou se dostala Krajská rada do podvědomí KČP v celé republice a mimo ni. Osobní přínos, vlastenecký přístup a veškeré své vědomosti a sílu dávají vždy ve prospěch celku.

Foto a text: František Kovář

Ing. Jan Novotný
Ing. Jan Novotný
Josef Dvořák
Josef Dvořák