Uctění památky obětem heydrichiády.

10.07.2018

V neděli 8. července 2018 se delegace KČP sekce OSH z Úpicka, zúčastnila pietních aktů k uctění památky obětem heydrichiády. První akce proběhla v Malých Svatoňovicích u pomníku obětem, kteří byli popraveni 9. července 1942 v Zámečku u Pardubic. Byli to členové odbojové skupiny S-21- B, kteří pomáhali parašutistovi Potůčkovi s jeho ukrýváním a přemisťováním vysílačky Libuše. V historických pamětech obce Malé Svatoňovice se dočteme, že: "Oběti sokolské byly nejprve zveřejněny na vzpomínkovém listu Sokolů v roce 1947 se jmény Josefa Schejbala, Stanislava Prouzy a u jména Adolfa Petra se diskutovalo, když nebyl členem této skupiny, ale odboje komunistického, zda jej uvést i na pomník. Nakonec bylo rozhodnuto, že jako člen Sokola tam i jeho jméno patří. V roce 1948 po skončení XI. Všesokolského sletu byli účastníci mile překvapeni, když pomník po návratu domů byl zázračně postaven." Tolik citace z historických análů. Od toho roku se každý rok kolem 9. července u tohoto Pomníku scházejí členové Sokola a další občané. Z Malých Svatoňovic se delegace KČP v počtu 6 členů přemístila auty do 10 km vzdáleného Bohdašína, kde je vybudováno sousoší obětem II. světové války a odboje proti nadvládě německých okupantů. Projev zde, tak jako v Malých Svatoňovicích, pronesla vzdělavatelka Podkrkonošské obce Sokolské. Zde také s krátkou vzpomínkou vystoupil poslední žijící člen rodiny, která ukrývala radistu Jiřího Potůčka a vysílačku Libuše. Závěrečná pieta se konala "na Končinách" u Červeného Kostelce u statku Burdychových, kde byla tragédie skupiny S-21-B završena.

Jaroslav Vrba, KČP Královéhradeckého kraje
sekce OSH Úpice
Foto: Pavel Miler a Václav Kriegel