Trutnov - Jaroslav Ondráček vzpomíná na oslavu 90. narozenin soudruha Zdeňka Papíka.

23.02.2018

V pátek 16. února 2018 odjela delegace OV KSČM a KČP z Trutnova do Lanškrouna, kde v současnosti v novém, moderním a krásném Domově seniorů žije náš oslavenec soudruh Zdeněk Papík. Po oficiálních blahopřáních k jeho 90 narozeninám a předání drobných dárků následuje povídání vztahující se k jeho dosavadnímu prožitému životu. Během vzpomínání se k nám přidali jeho syn a dcera.

Soudruh Zdeněk Papík se narodil 17.2.1928 v Ronově nad Doubravou. Po skončení 2. světové války, v roce 1945, přichází v září do Trutnova, kde nastupuje k 4 letému studiu na lesnické škole zakončené maturitou. Následuje základní vojenská služba a pak nástup na polesí do Chvalče. Tato obec leží mezi Trutnovem a Adršpachem. Jako mladý člověk se zapojuje do společenského života v obci a zakrátko je zde zvolen předsedou MNV a má právo i oddávat.

V roce 1952 se oženil a v manželství se narodily dvě děti. Dnes má 4 vnuky a 5 pravnuků. Zdeněk je celoživotní optimista, člověk, který nezkazí žádnou legraci. Dokázal svými vtipy bavit dlouhé hodiny celou společnost. Mám na něho osobní vzpomínku, kdy jsme v roce 1976 byli spolu na XV. sjezdu KSČ, vzpomíná soudruh Jaroslav Ondráček horník v důchodu a dlouholetý předseda OV KSČM v Trutnově. Zde celou naši okresní delegaci dokázal po celý večer bavit nejen svými vtipy, ale i patřičnou mysliveckou latinou, protože až do pozdního věku byl zanícený myslivec.

Protože byl aktivní a levicově smýšlející, tak jeho cesta nemohla skončit jinak než vstupem do KSČ v roce 1954. Po pěti letech ve Chvalči, se odstěhoval na Jičínsko a pak již následuje jeho stěhování do Horního Maršova. Zde od roku 1962 zastával funkci ředitele lesního závodu až do roku 1990. V roce 1975 se společně s dalšími lidmi pustili svépomocí do družstevní stavby 8 bytovek.

Po krizových letech byl v roce 1970 zvolen do OV KSČ a pak i do POV KSČ, kde byl až do převratu v roce 1989. Po převratu, až do svého odstěhování z Horního Maršova tam zastával funkci předsedy ZO KSČM.

Lesní závod se sídlem v Horním Maršově byl závod, který se rozkládal na 22tisících hektarech. Bylo to od Maršova, přes Horní Malou Úpu na Sněžku a pak podél státních hranic na Lysečiny, Rýchory, Žacléř a Královec až po Vraní hory. Dále pokračuje směrem na dvorsko až k soutoku Úpy a Labe a přes Vřešťov zpět k Trutnovu. Součástí byla i část KRNAPU. Soudruh Papík vzpomíná i na největší lesní kalamitu v říjnu roku 1966, kterou uklízeli přes dva roky.

V roce 1991 společně s Brunem Fišerem zakládají na trutnovsku KČP, kde je po smrti B.Fišera dlouholetým předsedou.

Na dotaz jestli by nám nemohl říci nějaký vtip, odpověděl, že si pamatuje už jen ty košilaté a ty nám říci nemůže, protože tady má děti / dcera i syn jsou v důchodu/. Jak je vidět tak ho humor neopouští.

Pěkně se povídá, ale čas je neúprosný a tak se musíme rozloučit. Děkujeme za pohoštění, přejeme ještě jednou dobré zdraví a věříme, že se na jaře setkáme u nás na trutnovsku, kam se chce Zdeněk přijet podívat. Tak na setkání se Zdeňkem Papíkem vzpomíná Jaroslav Ondráček.

Jaroslav Vrba
KČP, sekce OČSsh Úpice
Královéhradecký kraj