Tradiční setkání na Pomezních Boudách v Krkonoších

30.09.2009

Sobota 29. 8. 2009 - Pomezní Boudy / Krkonoše

Tradiční setkání proletářů, komunistů, socialistů antifašistů a dalších levicově smýšlejících lidí se konají v Krkonoších na počest prvního setkání českých a německých mladých komunistů na hranicích v Královci v roce 1922. Setkání proletářů pokračovala až do roku 1933. V proletářské tradici setkání pokračují komunisté z trutnovského okresu. První setkání se ko-nalo v roce 1972 na Pomezních Boudách jako "Mezinárodní setkání mládeže". Dne 24. září 1972 zde byl odbalen památník s textem: "Pro vzpomínku na mezinárodní setkání českých a německých proletářů v Krkonoších 1922 - 1933". Památník byl v roce 1994 odstraněn, ale tradice pokračuje.

Letos jsem se těchto setkání účastnila již po desáté. Počet účastníků rok od roku stoupá. V letošním roce přišlo více jak 500 lidí. Je to setkání vskutku mezinárodní - Češi, Slováci, Němci, Poláci, Francouzi. Hlavní projev přednesl soudruh Václav Exner, za německé účastní-ky - komunisty, antifašisty, členy strany DIE LINKE a dalších organizací hovořil Karl-Heinz Wendt, za polské komunisty hovořil Zbigniew Wiktor, za KS Francie mluvila Ute Walterová a za Svaz mladých komunistů Československa David Pazdera.

Všechny projevy měly jedno společné. Odmítáme neonacizmus, neofašismus, pravicový extremismus, rasizmus. Sešli jsme se zde na úpatí Sněžky ke společné manifestaci a chceme projevit naší vůli: Fašistická hnutí nesmí vycházet z našich zemí! Odsuzujeme válečnou poli-tiku NATO a Evropské unie! Přísaha osvobozených vězňů z Buchenwaldu ze dne 19. dubna 1945 byla připomenuta ve většině projevů:

" Naše heslo je zničení fašismu s jeho kořeny. Vybudování nového světa míru a svobody je náš cíl. To jsem dlužni naši zavražděným kamarádům a jejich pozůstalým rodinám."

Již nikdy fašismus! Již nikdy válku!

Neděle 30. srpna 2009

V Královci na radnici jsou umístěné dvě pamětní desky připomínající proletářská setkání. První pochází z roku 1972, druhá byla odhalena 15. května 2007 na počest 80. výročí účasti Ernsta Thälmanna za německé komunisty a Karla Kreibicha za české komunisty na tomto setkání. Největší podíl na zhotovení druhé pamětní desky měl Revoluční svaz přátel pod vedením Gerda Hommela z Drážďan. V neděli se zde sešlo asi 50 účastníků ke krátkému zavzpomínání na události před 80. lety.

Irma Martinovsk