Stop útokům SL na ČR

02.05.2017

Jarní členská schůze Okresní rady Klubu českého pohraničí Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, konaná 28.4.2017 v Soběslavi, odpověděla na významnou událost dnešní doby, přijaté Memorandum KČP. V první části jednání schůze, mající slavnostní charakter, jsme mezi sebou přivítali vzácného hosta. Byl jim pan Radim Beneš z Pluhova Žďáru na Jindřichohradecku, pokračovatel rodu Benešů. Jde o praprasynovce prezidenta, budovatele Československa Dr. Edvarda Beneše.

Na úvod besedy s ním účastníci členské schůze pozorně vyslechli úvodní referát předsedy okresní rady na téma: "Státnický odkaz prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše pro dnešek."Obsahem referátu, inspirovaného naléhavou otázkou ministra zahraničních věcí ČSR Dr. Beneše "Rozhodne se Evropa pro mír nebo válku?", se kterou vystoupil v československém parlamentu 7.11.1932, bylo připomenout si Benešovo politické mistrovství a velkou schopnost formulovat strategii československé zahraniční politiky na základě reálných předpovědí budoucího vývoje.

Ministr a posléze prezident ČSR Dr. Beneš organizoval a vedl usilovný politický zápas za udržení stability a míru v republice, i v celé Evropě. Uměl správně definovat charakter tehdejší velké společenské krize a vyvodit z ní praktické závěry politiky na udržení suverenity ČSR. V druhé části referátu byl připomenut jeho státnický odkaz, v kterém nás po válce varoval před příštími pokusy německého imperialismu o nové ovládnutí Evropy. Závěrem referátu byl připomenut lakonický text zákona "Prezident Edvard Beneš se zasloužil o stát".

Poté bylo dáno slovo panu Radimu Benešovi, který se nám představil a následně celou svou řečí, netradičním kritickým přístupem k historii a k dnešní době prokázal, že občanská a vlastenecká kontinuita rodu Benešů dál žije. V následné besedě byl navázán činorodý dialog, který přítomné přesvědčil, že žijeme s Benešovými na stejné vlastenecké lodi, která bohužel opět pluje na rozbouřeném oceánu mezinárodní a vnitřní politiky, plné záměrně rozdmýchávaného chaosu. Dohodli jsme se, že budeme společně přistupovat k různým akcím na veřejnosti na obhajobu suverenity ČR a ochranu zájmů českých občanů.
Po odchodu vzácného hosta, s kterým jsme se rozloučili dlouhým potleskem a závěrečným focením před bustou pana Beneše, otce Edvarda Beneše, jsme pokračovali v jednání členské schůze.

Hlavním bylo zaujmout postoj klubu z Táborska k nedávno přijatému Memorandu celostátní odborné konference Klubu českého pohraničí v Brně dne 8.4.2017 s názvem "Sudetoněmecká a katolická verze našich národních dějin usiluje o klerikalizaci České republiky". Viz www.klub-pohranici.cz.
V diskusi bylo potvrzeno, že máme mnoho informací o tomto nebezpečném trendu současného revanšismu SL . Viz www.ceskenarodnilisty.cz
Plně se ztotožňujeme se zněním Memoranda a připojujeme se k němu. Dohodli jsme se, že budeme pozorně sledovat nové a velmi nebezpečné politické aktivity SL a jejich domácí 5.kolony. Budeme jim na veřejnosti klást důstojný občanský odpor.

S předstihem informujeme veřejnost, aby nás podpořila svou účastí na pietním aktu k 132. výročí narození prezidenta, budovatele ČSR Dr. Edvarda Beneše, který připravuje a organizuje město Sezimovo Ústí společně se Společností Evdvarda Beneše, dne 26.5.2017 od 11,00 hod. v prostoru Památníku Edvarda Beneše.

Tohoto aktu se účastníme společně s dalšími kluby naší Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova.

Ing. Zdeněk Trippé
předseda okresní rady