STANOVISKO NÁRODNÍ RADY KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ k současné politické situaci v České republice

16.11.2018

Klub českého pohraničí, zapsaný spolek, který plní již 26 let své poslání v souladu s odkazem zakladatelů ČSR T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše a M. R. Štefánika odmítá snahu organizátorů nátlakových akcí proti demokraticky zvoleným představitelům ČR. NR KČP považuje tyto akce za projev nesouhlasu s výsledky demokratických voleb uskutečněných v letech 2017 a 2018 a za neústavní pokus změnit současné vnitropolitické a zahraničněpolitické směřování České republiky.

Znepokojuje nás skutečnost, že za těmito akcemi stojí často lidé, kteří se v rozporu s odkazem zakladatelů ČSR podíleli a podílejí na ztrátě suverenity ČR, rozprodejem rozhodujících výrobních prostředků do zahraničních rukou, kteří v rozporu s čl. č. 1 Severoatlantické smlouvy o NATO prosazují nasazení armády ČR do agresivních akcí NATO a jeho přípravu na agresi proti slovanské Ruské federaci, a že za nátlakovými akcemi stojí také lidé, kteří podporují požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu na likvidaci dekretů prezidenta ČSR
Dr. E. Beneše.

Odmítáme nátlakové akce, které rozvíjejí politickou krizi v naší zemi, rozbíjejí národní jednotu a vyzýváme demokraticky zvolené představitele ČR k ústavnímu řešení všech problémů, které se současnou krizovou situací souvisejí.

Ve složité politické situaci ČR vyzýváme všechny občany ČR k rozvážnému chování a k osobní odpovědnosti za demokratické řešení politické krize ve prospěch všech občanů, kteří se v minulosti zasloužili o vznik a suverenitu naší vlasti a kteří pro její prosperitu v mezinárodním společenství států a národů obětavě pracují.

Ať je 17. listopad, Mezinárodní den studentstva svátkem míru a jednoty českého národa, ať je důkazem jeho demokratického charakteru.

V Praze 16. listopadu 2018

Národní rada Klubu českého pohraničí, z. s.