Stanovisko k nové publikaci s názvem "ŽELEZNÁ OPONA V ČESKOSLOVENSKU."

26.04.2016

Klub českého pohraničí, z.s.                                                                                        Příloha č. 2

Okresní rada Táborsko usnesení

22.4.2016

Stanovisko
k návrhům předsedy Národní rady KČP
T. Maškové a V. Ripky s názvem
"ŽELEZNÁ OPONA V ČESKOSLOVENSKU."

k nové publikaci autorů

Na členské schůzi KČP Táborsko byl posuzován a projednáván návrh předsedy Národní rady KČP přítele RSDr. Milana Richtera, Csc., k přijetí komplexních protiopatření k zabránění a úspěšnému čelení novým

a opakovaným pokusům zkreslování historie služby vojsk Pohraniční stráže na státní hranici ČSR a ČSSR.

V poválečné době a v stále nebezpečnější situci narůstající studené války mezi dvěma tehdejšími světovými společenskými soustavami, kapitalismu a socialismu, bylo střežení a vojenská opatření na státní hranici významným prvkem spolehlivého zabezpečení zákonnosti a zákonného pořádku na území státu.

Bylo významným prvkem a projevem státní suverenity a státní moci ČSR, a následně ČSSR. V té době byla opatření a režim na státní hranici organizován přísně na základě zákonů a zákonných vyhlášek státní moci. Tyto byly precizně rozpracovávány v rozkazech ministrů obrany a vnitra. Pohraničníci byli vždy příkladně organizovaným vojenským sborem plnícím rozkazy a služební povinnosti. Služba na státní hranici byla tenkrát otázkou prestiže a byli k plnění těchto úkolů povoláváni ti nejschopnější branci s velmi dobrými občanskými, morálními a fyzickými předpoklady a kvalitami. Na to by se nemělo při zkoumání služby, byť s časovým odstupem, zapomínat. Šlo o elitní svazky, útvary a jednotky ozbrojených sil republiky. Vojska Pohraniční stráže byla vytvořena pro plnění zákonem stanovených a přesně vymezených úkolů a opatření. V neposlední řadě chceme připomenout, a také zdůraznit, že vojska Pohraniční stráže při vojenském ohrožení státu byla připravena ve velmi krátkých časových normách zaujímat v těsné součinnosti s vojsky krytu státní hranice vybudovaná obranná postavení na státní hranici, a umožňovala tak vojskům ČSLA organizovaně vytvořit operační uskupení vojsk a zahájit plnění úkolů obranné operace na státní hranici. Proto také byla v určité historické době vyzbrojena obrněnou technikou a protitankovými zbraněmi různých typů.

Myslíme si, že je velmi naléhavé navrhovanými skupinami odborníků, znalců služby na státní hranici, v spolupráci s kolegy bývalé ČSLA, dobře, pečlivě, s konkrétně historickým přístupem, zaznamenat tehdejší příkladné plnění čestné vlastenecké povinnosti, v různých pracích historického, literárního, uměleckého a jiných žánrů. Je to naší povinností vůči příštím generacím.

Připomenout občanům, že právní režim zákonného opuštění republiky, včetně vystěhování se do ciziny, umožňoval, při splnění podmínek zákona, vystěhování. K tomu je potřebné citovat tehdejší zákony a vyhlášky a podchytit reálnou praxi legálního opuštění republiky na příkladech. Není pravdou, že nebylo možné legálně se vystěhovat do ciziny. Proto byla republika, dle zkresleného, účelového a lživého výkladu, některými nepřáteli lidovědemokratické a socialistické státní moci, označena jako zadrátovaný koncentrační tábor.

Proti tomu důrazně protestujeme.

Mimochodem, dnešní migrační krize a prudké zhoršení bezpečnostní situace na území členských států EU, zejména těch západních, ukazují velmi přesvědčivě tehdejší společenský význam služby na státní hranici. Současná situace v nárazníkových státech EU ukazuje, že náš, československý systém ochrany a ostrahy státní hranice, byl na tehdejší poměry vynikající, a na velmi dobré organizační a technické úrovni.

Českoslovenští pohraničníci svoje povinnosti vůči vlasti splnili vzorně. Umožnili klidnou, bezpečnou, budovatelskou práci a mír pro lid naší vlasti.

Čest jejich službě vlasti!
Čest památce padlých hrdinů, strážců státní hranice!

Ing. Zdeněk Trippé v.r.- Předseda okresní rady

RSDr. Václav Gaier v.r. - Místopředseda okresní rady