Spolu s Bojovníky v Terezíně

23.05.2019

Okresní rady Klubu českého pohraničí Beroun a Příbram spolu s Okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu zorganizovaly v neděli 19. května pro své členy a příznivce autobusový zájezd na Terezínskou tryznu.

Vlastní akce probíhala v dopoledních hodinách na Národním hřbitově v Terezíně a její součástí bylo kromě projevů představitelů Parlamentu, církví a Památníku Terezín položení věnců k uctění památky obětí fašistického Německa za 2. světové války. Mezi účastníky tryzny nebyli jen politici, pamětníci a příslušníci armády. Většinu přítomných tvořili mladí lidé studentského, ale i žákovského věku. Projevy řečníků byly zneužity k útokům na minulý režim a k obhajobě současného kapitalismu. Zvlášť pro mládež však bylo přínosné, že jsme mohli po skončení oficiálního programu volně procházet prostorami Malé pevnosti a navštívit i muzejní expozice a výstavy, které se v ní nacházejí. Mnohé skupiny zájemců využily možnosti nechat se provést po jednotlivých nádvořích a budovách průvodcem.

K památníku uprostřed pohřebiště položil věnce a květy i Český svaz bojovníků za svobodu. Krátce promluvil 1. místopředseda ČSBS plk. Ing. Emil Kulfánek. O osudu své rodiny pohovořil také Jiří Pitín, který ve svých sedmi měsících přežil vyhlazení Lidic a je jedním ze dvou dosud žijících "lidických" kluků.

Na této akci jsme se po celý den potkávali s hraničáři, komunisty a dalšími levicově smýšlejícími přáteli, mezi nimiž byl například kandidát pro volby do Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček.

TEXT a FOTO: Miroslav MARŠÁLEK

Fotogalerie: