Shromáždění ke Dni Pohraniční stráže – 11. 7. 2019

19.07.2019

Dne 11.7. 1951 schválilo Národní shromáždění ČSR zákon č. 69/1951 Sb. O ochraně státních hranic. Tohoto dne uspořádala Pražská rada Klubu českého pohraničí (KČP) slavnostní shromáždění.

S informací o KČP vystoupil předseda Národní rady (NR) KČP, JUDr. Gustav Janáček. Konstatoval, že se každoročně bývalí příslušníci Pohraniční stráže (PS) setkávají na různých místech naší republiky. 15 organizací KČP působí také na Slovensku. Za kolektivního člena KČP bylo přijato vedení organizace bývalých pohraničníků NDR. KČP začíná navazovat kontakty i s pohraničníky Běloruska a Ruska. Vedení KČP, jako nejpočetnější vlastenecké organizace, napsalo protestní dopis k plánům "sudetoněmeckého" landsmanšaftu - pořádat své příští sjezdy v ČR. Dopis zaslalo vedení parlamentních stran, ale dostalo odpověď jen od KSČM. Zmínil se i o současném problému s finančním zajištěním činnosti.

O historickém vývoji PS a nedávné minulosti po převratu r. 89 promluvil plk., RSDr. Milan Richter, CSc., čestný předseda NR KČP. Ocenil pomoc sovětských pohraničníků, zejména s. Iničkina, v počátku budování PS. Zmínil také výsledky výstavby různých objektů v pohraničí bývalými pohraničníky. Bývalá pohraniční stráž za dobu svého působení zadržela kolem 1.200 narušitelů státní hranice a přispěla k zachování míru v uplynulém období, které bylo nejúspěšnějším v historii našich národů. Přesto se setkáváme s jejich napadáním pod různými záminkami, jak tomu bylo např. u genpor. Ing. Františka Šádka.

S. Zahradník, místopředseda PR KČP informoval o tom, že se PR KČP snaží vytvořit pravidelný internetový komunikační kanál. Na podzim plánuje putovní akci "Cesta paměti" k pomníkům významných bývalých pohraničníků, či pohraničníků, kteří zahynuli při výkonu služby. Informoval přítomné, že na setkání na Varíně 7. - 9. září je v autobuse, chystaném Středočeskou KR KČP, ještě několik volných míst.

Tajemník sekretariátu s. Hudec, informoval o novém záměru - na pamětním místě PS na Cínovci vybudovat sochu Pohraničníka. V celé organizaci KČP i u sympatizantů probíhá akce na její financování z vlastních prostředků.

O hospodaření PR KČP informoval s. Rejf.

Shromáždění pozdravil s. Ing. Viktor Pázler, tajemník PR KSČM, bývalý pohraničník. Řekl, že velký význam má i současná obrana národních zájmů. Velmi neblahou roli v současnosti hraje vedení Sociální demokracie, která se pokřiveně odvolává na Česko-německou deklaraci. Kritika špatného organizování součinnosti vlasteneckých a levicových organizací je oprávněná. PR KČP se bude snažit vytvářet na internetu kalendář chystaných akcí. Připomněl 75. výročí úmrtí Jana Švermy. Podařilo se navrátit jeho pomník - je na Olšanských hřbitovech. Ocenil velký vlastenecký přínos, i pro PS, zesnulého Františka Kovandy.

Dr. Kábele vyzvedl 3 věci. - Jednak moudrost státních orgánů při přijetí vzpomínaného zákona, pro jeho zásadní přínos pro ochranu bývalých pohraničníků. Druhým významným krokem bylo - zapojení bývalých příslušníků PS do KČP. Ti dnes tvoří páteř KČP. Za třetí - PS dnes neexistuje. Je třeba se zaměřit šířeji - na všechny vlastence, aby se organizovali a spojovali.

V diskusi se dále hovořilo o prolomení Dekretů prezidenta republiky, o zcela chybném současném pojetí "demokracie". V Západních Čechách se začala petice k válečným reparacím od Německa pro ČR. Také o KČP v Hranicích u Aše. Tento klub KČP spolupracuje v memoriální práci s velvyslanectvím RF. Hovořilo se i o probíhajících setkáních bývalých pohraničníků.

Ing. Pavel Rejf

Fotogalerie: