Setkání veteránů PS jednotky České Velenice

04.10.2021

Nerozlučné přátelství a hrdost na službu vlasti. To spojovalo téměř čtyřicet veteránů PS jednotky České Velenice dne 26 července 2021 na IV. srazu bývalých pohraničníků.

Neměli to na hranicích lehké i přesto se velmi rádi vracejí na bývalé pohraniční jednotky a vzpomínají na dny a noci prožité na hranicích.

V Českých Velenicích kde hranice s Rakouskem probíhá téměř středem města v okolí řeky Lužnice byla služba mimořádně náročná. Vyžadovala mimořádnou odpovědnost a kázeň.

Je až neuvěřitelné jakou radost mají při vzpomínkách na kamarádství a náročnou službu vlasti, toto je spojuje.

Nejčastěji vzpomínají psovodi na své služební psy, velmi je zajímá jak dosloužili a co se s nimi stalo po jejich odchodu do zálohy.

Srdeční záležitost je to především pro organizátora srazů. Standa ZELENKA vzpomíná na svého služebního psa LASA jako na kamaráda a nejvěrnějšího parťáka ve službě. Na to se nedá zapomenout ,kdo to neprožil ten to nikdy nepochopí.

Setkání tradičně začalo společnou fotografií před nádražím v Českých Velenicích a pak rovnou na čáru.

Projdou svá služební stanoviště kde odsloužili stovky hodin. Nezapomenou na pohraniční jednotku, jsou rádi, že budova je účelně využitá jako bytové jednotky.

Nikdy tak= nezapomenou na uctění památky voj. Adama RUSO, který byl v roce 1951 zákeřně zastřelen při plnění služby ochrany vlasti.Tato vzpomínka je utvrzuje ve správnosti jejich služby na hranicích.

Setkání pokračuje v rekreačním zařízení pana Školky v Tušti, který se o veterány vždy vzorně postará.

Družné povídání a prohlížení památečních fotek pokračuje po slavnostním nástupu roty za účasti bývalého dlouholetého velitele roty mjr.PS v.v. Jindřicha Rolince.

Po téměř dvoudenním setkání nastává loučení s přesvědčením dalšího již V. srazu veteránů Pohraniční stráže.

Za pohraničníky

mjr. PS v.v. Jindřich Rolinc

Oblastní rada Klubu českého pohraničí Novohradsko, vojína Adama Ruso

Fotogalerie: