SETKÁNÍ SE SENÁTOREM.

02.12.2018

Oblastní výbor KČP v Trutnově připravil na pondělí 19.listopadu besedu se senátorem Jaroslavem Doubravou. Nosné téma bylo určeno a jeho obsahem byly vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Senátor Doubrava v úvodním slově popsal tyto vztahy s ohledem na svoje dlouholeté zkušenosti z titulu funkce starosty obce v příhraniční oblasti. Velmi dobře z našeho pohledu, vysvětlil vzájemné vztahy s Německem z pozice senátora. Ve svém vystoupení se postupně dostával od vztahů s hlavní představitelkou této země Merkelovou po stránce spolupráce v oblasti ekonomiky až po její chování při migrační krizi. Zde jsme s ním opět souhlasili, protože v současné době ona sama přiznává, že její jednání, mírně řečeno, nebylo vhodné. V další části se na Jaroslava Doubravu hrnuly otázky od té migrační krize, přes příhraniční spolupráci a postupně jsme se dopracovali na konec II. světové války a s tím spojené tzv. Dekrety prezidenta republiky. Zdůraznil, že opatření odsunu části německého obyvatelstva byl prováděn na základě rozhodnutí vítězných mocností. Roosevelt, Churchil a Stalin se sešli v Jaltě na Krymu. Výsledek konference měl určit, jaký bude poválečný osud světa a odsun byl rovněž v závěrech Jaltské konference. Někteří účastníci besedy hovořili o svých zkušenostech ze života v pohraničí před válkou a v dalším období. Jeden z přítomných pohovořil o nálezu zbraní a munice v domě po odsunutých německých obyvatelích. Je více než pravděpodobné, že kdyby se konec války odehrál jinak, než byla skutečnost, jistě by zbraně použili proti českým občanům. Bylo na konkrétních příkladech ukázáno, že ti Němci, kteří se chovali umírněně zůstali ve svých domech. Otázky směřovaly i na současný stav v naší armádě, jaké je jejich využívání a jejich aktivní účast v zahraničních "misích". Senátor zaujal vyprávěním o svých osobních zkušenostech z pobytu na východě Ukrajiny v Luhanské oblasti. Podrobně popsal názory obyvatel této části Evropy. Protože měl možnost pobývat i na Krymu a tento svůj pobyt využil hlavně pro diskuzi s obyvateli poloostrova, který měl být okupován armádou USA, mohl konstatovat, že nikdo z nich by nechtěl být občanem fašistické Ukrajiny. Pan senátor ve svých vzpomínkách popsal svůj pobyt v Jugoslávii v době, kdy byla tato republika bombardována spojeneckými letadly NATO. V závěru došlo i na působení KČP v Královéhradeckém kraji. Pozvali jsme senátora na setkání občanů u Památníku osvobození v Malých Svatoňovicích - Odolově 8. května 2019. Přestože povídání Jaroslava Doubravy bylo velmi poutavé, tak jsme, hlavně s ohledem na jeho večerní cestu domů, besedu po více než dvou hodinách ukončili. Pohled do sálu na fotografiích Petra Hojnice dokazují, že i přes mrazivé počasí byla účast hojná.

Jaroslav Vrba
Královéhradecký kraj