Setkání historiků v Praze

10.04.2019

Za jednu z velmi důležitých oblastí, kterým musí věnovat Klub českého pohraničí trvalou pozornost jsou dějiny. Právě proto se sešli v úterý 9. dubna v Praze historici z celé České republiky, aby se poradili, jak dál. Setkání zorganizovaly Klub společenských věd (KSV), Komunistická strana Čech a Moravy a Klub českého pohraničí ve spolupráci s dalšími organizacemi a osobnostmi. Úvodní slovo přednesl za KSV Lubomír Vacek.

Ze Středočeského kraje byli přítomni například Stanislav Grospič, Milan Havlíček, Zdeněk Štefek a Miroslav Maršálek.

Tajemník ÚV KSČM Stanislav Grospič jednání zahájil a řídil. Společně s Vackem učinil na základě bohaté a věcné diskuse závěry a nastínil úkoly pro období několika následujících měsíců.

Štefek informoval o činnosti a velmi cenných výsledcích práce Sekce regionálních dějin. Upozornil mimo jiné i na velké množství publikací a materiálů, které se podařilo soustředit.

Havlíček apeloval na nutnost spolupráce historiků s lidmi, kteří se věnují boji proti antikomunismu.

Nyní je podle Vacka důležité využít k naší práci všeho co máme, tištěných materiálů i internetu. Dále je třeba utvořit řídící skupinu, která by organizovala odbornou diskusi např. nejen na negativní, ale i pozitivní témata 50. let, ale i na praktická východiska IX. sjezdu KSČ z roku 1949, která významně ovlivnila další vývoj naší republiky. Musíme rovněž zmapovat vydávané publikace věnované dějinám.

Miroslav Maršálek, Jince

Fotogalerie: