Šeříková jízda k 75. výročí vítězství...

12.05.2020

 Národní rada KČP připravovala od podzimu 2019 slavnostní shromáždění k 75. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Celostátní setkání členů KČP se mělo uskutečnit 8. května 2020 v Praze na Klárově. Štáb akce mínil, Coronavirus měnil. Na jaře 2020 byly všechny společenské akce zrušeny vzhledem k šíření pandemie. Operativně se začal rodit plán " B".

Byla řídícím štábem setkání projednána a zorganizována Májová jízda.

8. května 2020 se v 9.00 hod. setkali účastníci akce u vchodu na čestné pohřebiště Rudé armády na Olšanech, aby provedli pietní akce u pomníků osvoboditelů položením věnců, kytic a věnečků na území hlavního města Prahy. Na Olšanských hřbitovech jsme položili jako třetí, po prezidentu republiky Ing. Miloši Zemanovi a ministru obrany ČR, věnec NR KČP.

Podařilo se nám vyhledat hrob gardového poručíka Gončarenka. Naše cesta vedla dále na Klárov. Zde jsme položili věnce k pomníkům 2. odboje, letcům RAF a dali věneček k pamětní desce airmarshala Karla Janouška umístěné na domě kde bydlel. Následovalo položení kytice v horní časti Klárova k pamětní desce poručíka Gončarenka. Na místě kde jeho tank dostal zásah. Překvapilo nás, že ukrajinská delegace, která se těsně před naším příchodem dostavila s květinami k pamětní desce rychle opustila toto místo, když jsme se chtěli společně vyfotit. Odtud pokračovala naše jízda k torzu pomníku maršála SSSR I. S. Koněva v Dejvicích. Položením kytice jsme vzdali čest osvoboditeli Prahy. U pomníku čs. vojáků bojujících na bojištích 2. světové války, na Vítězném náměstí jsme položili rudou kytici věnovanou maršálovi Koněvovi a jeho vojákům. Byla krásně viditelná i z jedoucí tramvaje. Na místě hrdinské smrti škpt. Václava Morávka na Prašném mostě jsme konstatovali, že i když je zrušeno shromažďování lidí, tak Středočeská KR KČP splnila svůj úkol a položila k pomníku Václava Morávka věnec se stuhou. Byli jsme na ni právem hrdi.

Na Suchdole jsme položili dva věnečky k pomníku Rudé armády a k pomníku genmjr. Rudolfa Pernického, který velel výsadku THINSTEIN, působící na jižní Moravě v letech 1944-45. V serpentinách na Jenerálce /městská část Praha 6/ na nás čekal další pomník Rudé armádě. Pokračujeme na Dědinu, zde pokládáme věneček k pomníku Rudé armády a zjišťujeme, že městská část Praha 6 zde položila čtyři větší věnce. Že by byla změna...

Na křižovatce Studentská Zikova v centru Prahy 6 jsme se seznámili s bojovým zásahem rudoarmějců za podpory jejich tanku proti zbytkům jednotek SS, které se nalézaly v budově VŠCHT. A dva věnečky neznámým rudoarmějcům dali k pamětním deskám. Sluníčko pálí a my se přesunujeme na Barrandov k pomníku Rudé armády. Pokládáme věneček a odvážíme domů šťastného a vedrem uondaného Milana Richtra. Komplexem Blanka se dostáváme na Prahu 8 k Mostu Barikádníků. Pokládáme věnečky ke dvěma pomníkům a míříme do Žabovřeské ulice. Zde je pomník polské armádě generála Swiercegovského, která do těchto míst dorazila 11. května 1945. I zde pokládáme věneček. Čimická ulice v Čimicích. Zde je asi nejkrásnější okolí pomníku Rudé armády. Věneček je položen a míříme k poslední zastávce pomníku výsadku ANTROPHOID. Úkol NR KČP byl splněn. Varianta "B", položení květin k pomníkům hrdinů se vydařila.

Zbývá poděkovat účastníkům Šeříkové jízdy plk. PS v.v. RSDr. Milanu Richtrovi, CSc, plk. v.v. Ing. Zdeňku Trippému, Jaroslavu Hudcovi, Marušce Hanischové, Janu Bílkovi, Ing. Václavu Tomešovi, plk. v.v. Ing. Miloši Šádkovi s vnučkou, Martě Semelové, předsedkyni KV KSČM Praha a Josefu Gottwaldovi, předsedovi OV KSČM Praha 6 za splnění cílů pietní akce k 75. výročí osvobození Československa Rudou armádou.

Miloš Zahradník PR KČP

Fotogalerie: