Rozhodnutí vedení NR ve věci pořádání 29. mezinárodního setkání občanů Čech, Moravy a Slovenska 2020.

07.08.2020

      Vážené soudružky, vážení soudruzi, srdečně Vás zdravím s přáním všeho nejlepšího, hodně pracovního i rodinného klidu a pevného zdraví.

Dnešní 25. zasedání vedení národní rady KČP, v rámci svého programu, projednalo a přijalo stanovisko k 29. mezinárodnímu setkání občanů Čech, Moravy a Slovenska, které se mělo uskutečnit v sobotu 5. září / septembra 2020 u památníku padlým francouzským partyzánům na Strečně - vrch Zvonica, u pomníku příslušníka SNB v obci Varín a u pamětní desky stržm.SNB Ladislava Patočky v obci Krasňany.

Vzhledem k současné situaci i předpokládanému vývoji epideologické situace v ČR i ve SR, včetně epidemiologických opatření, vedení NR KČP rozhodlo 29. mezinárodní setkání občanů 2020 nekonat.

Žádám Vás tímto o neprodlené předání této informace všem OR KČP.

S přátelským pozdravem JUDr.Rudolf Peltan v.r.