RNDr. Miroslav CÍSAŘ

11.11.2018

28. 12. 1924 - 11. 5. 2014

Pražská rada KČP

RNDr. Miroslav CÍSAŘ byl československý vlastenec, čestný muž pevného charakteru, statečný komunista, který nezradil ideály, s nimiž spojil svůj život a svoji práci. Jeho životní zásadou byla poctivost práce a poctivost života. Tento přístup k životu mu vtiskli již jeho rodiče. A soudruh Císař se nikdy od tohoto postoje neodklonil.

Jeho život byl naplněn úspěšnou prací. Učitel, důstojník Československé lidové armády, výzkumný pracovník. Svoji profesní kariéru završil v pozici náměstka ředitele jednoho z významných výzkumných ústavů. Podílel se i na přípravě komponentů sovětských vesmírných lodí.

Soudruh Císař se skupinou československých vlastenců v roce 1993 založil pražskou organizaci Klubu českého pohraničí. Nejen že stál u jejího vzniku, ale aktivně se podílel i na jejím rozvoji. Po několik funkčních období zastával funkci místopředsedy národní rady KČP a Pražské rady.

Svojí prací se zařadil mezi přední osobnosti našeho vlasteneckého spolku. Byl nositelem všech stupňů medailí Klubem zřízených. Uděleno mu bylo i nejvyšší vyznamenání KČP - Vlastenecký řád.

Ze shora uvedených důvodů Pražská rada KČP navrhla, aby jeho jméno bylo navždy zapsáno v historii Klubu českého pohraničí.