Rezoluce Mezinárodního setkání antifašistů v Jilemnici a na Žalém 2019 dne 15. června 2019

26.07.2019

My, účastníci Mezinárodního setkání antifašistů, jsme se sešli na paměť proletářských srazů 20. a 30. let minulého století, abychom se poklonili památce těch, kteří bojovali za práva pracujících a po nástupu fašismu se neváhali postavit společně proti jeho teroru.

Uplynulo mnoho zim v krkonošských horách a jeho obyvatelé poznali na vlastní kůži válečné útrapy, vůli po mírovém životě, budovatelské vzepjetí, neoddiskutovatelné přínosy, ale i chyby, údobí socialismu i nástup globalizovaného imperialismu současnosti.

Lidé, kteří vytvářejí hodnoty, jsou opět konfrontováni s vykořisťovatelskými praktikami, ale svoji budoucnost ve volbách spojují s pravicí. Nebo rezignují a odvěkou touhu lidí pro spravedlivém uspořádání světa vzdali?

Současné vládnoucí politické síly překrucují historii a zkušenosti generací přebíjejí pravicovou propagandou a demagogií. Dehonestují hrdiny, omlouvají se těm, kteří v minulosti válku rozpoutali, zesměšňují ideje, které mají hluboké kořeny v historii lidstva. Poučeni z chyb minulosti podsouvají národům tvrzení a válečné hrozbě z východu s cílem obětovat Evropu v chystaném válečném střetu. Zneužívají latentní nespokojenosti občanů v barevných demonstracích pro své protilidové politické cíle.

Nechceme a nebudeme k tomu mlčet. Vyzýváme všechny ty, komu leží na srdci zachování míru na naší planetě, aby se aktivně postavili těmto manipulacím. Voláme po sjednoceném a radikálním postupu všech levicových sil v našich zemích. Změny ve společnosti nenastolí sebelepší vyjednavači v parlamentech, nebudou-li se moci opřít o srozumitelně a viditelně vyjádřenou vůli lidu. V tom spatřujeme manko levicového hnutí, které se nachází v krizi. Vyzýváme tedy i představitele těch stran, hnutí a spolku, které stojí skutečně na straně pracujících, aby spojily své síly.

Všichni lidé jsou si rovni!

Socialismus je nejen možný, ale jediný možný, pro zachování tohoto světa.

Kapitalismus drancuje přírodní bohatství, nehledí na lidské oběti, prohlubuje chudobu. Války jsou pro něj přirozeným nástrojem. Nedopusťme je.

Nenechme našim národům vygumovat historickou paměť. Sami se z ní poučme.

Hovořme otevřeně o hrozbách, nabídněme opět lidem východiska.

15. 6. 2019
Účastníci mezinárodního setkání

Památník mezinárodních setkání antifašistů před 2. světovou válkou a na oběti fašismu 
1938 - 1945 nedaleko od rozhledny na Žalém v Krkonoších