ŘÁDOVÝ DEN KČP

23.07.2020

Dne 18. července 2020 se uskutečnil Řádový den KČP u příležitostí Dne Pohraniční stráže.

Slavnostní slovo přednesl přítel JUDr. Gustav Janáček, předseda Národní rady.
Poté zazněly hymny - hymna Klubu českého pohraničí "Kdož sú boží bojovníci" a dále hymny ČR, SR, Ruské federace a Německa.
Následovalo vyhlášení udělených ocenění. Jaroslav Hudec, první místopředseda Národní rady postupně představil oceněné Národní radou a přítomní ocenění byli osobně dekorováni vyznamenáními předsedou Národní rady.

Mezi oceněnými byli i dva členové KČP Moravskoslezského kraje a to ŘÁDEM PŘÁTELSTVÍ KČP - Za příkladné vlastenectví, aktivní zásluhy o udržení míru a internacionální spolupráci -

  • svob. PS v záloze Ladislav NEKVAPIL
  • svob. PS v záloze Jan GARA

Moravskoslezská krajská rada KČP blahopřeje oběma oceněným k ocenění ŘÁDEM PŘÁTELSTVÍ KČP a děkuje jim za jejich obětavou práci pro KČP a vlast.

Jan Gara

Fotogalerie: