První Řádový den v MS kraji.

26.11.2019

Dne 23.11.2019 se uskutečnilo 8. zasedání Moravskoslezské krajské rady KČP, z. s. v Háji ve Slezsku, který se rozkládá na pravém břehu řeky Opavy s tím, že jižní okraje obce jsou ohraničeny posledními výběžky Nízkého Jeseníku. Tvoří ji pět místních částí - Chabičov, Smolkov, Jilešovice, Lhota a Háj. Háj je rodištěm několika významných osobností a to - Antonín Vašek, slezský buditel, otec Petra Bezruče, spisovatel Vladislav Vančura a MUDr. František Dohnálek. Nejvýznamnějším místem je návrší Ostrá hůrka místo slezského obrození - v letech 1869 a 1918 se zde konaly tábory lidu. Slezsko se na nich hlásilo ke státní jednotě s Moravou a Čechami, odmítalo germanizaci a požadovalo české školství. V roce 1918 tu manifestovalo na 40 tis. lidí za vznik Československého státu. Na tomto historickém místě, a to v hotelu Pod Hůrkou proběhl první Řádový den KČP v Moravskoslezském kraji. Ve vyzdobené klubovně a za znělky fanfáry předseda MS KR KČP př. Jan Gara všechny přítomné přivítal. Po přečtení rozkazu KČP, předal předseda MS KR KČP příteli Františku Studenému Řád přátelství KČP. Poděkoval mu za jeho záslužnou práci pro KČP. V roce 1994 se stal členem KČP, od roku 1996 zakládající člen oblastní rady KČP pro severní Moravu, dlouholetý předseda MěR Opava a místopředseda MS KR KČP. Po Husitském chorálu pokračovalo zasedání MS KR KČP.

Jan Gara (MS KR KČP)

Fotogalerie: