První okresní sněm na Táborsku

19.03.2018

Vážené přítelkyně, vážení přátelé, občanky a občané, tento týden ve středu 21.3.2018 tomu budou čtyři roky, kdy jsme v Táboře a na Táborsku zakládali okresní organizaci KČP. Bylo nás tenkrát 9 zakládajících členů klubu. Od počátku jsme ji chápali jako spolčení skutečných, opravdových, přesvědčených vlastenců z Táborska. První okresní sněm jsme uskutečnili 17.3 2018 v Táboře.

Za čtyři roky jsme společně udělali mnoho dobré práce pro šíření vlasteneckých myšlenek a programu klubu, který navazuje na slavné tradice českého národa a československé státnosti. Důsledně jsme se řídili našemi stanovami a závěry jednání národního a krajského sněmu.

Připomenu naše hlavní úspěchy a stručně je vyhodnotím.

Lejčkov a pietní akty v něm. Na těch jsme se podíleli účastí většiny členů klubu. Máme je vždy dobře promyšlené, řekl bych, že do posledního detailu. Přinášejí nám možnosti působení na veřejnosti spoluprací s místními občanskými aktivisty a regionálními médii o nich. Tím naplňujeme jeden z hlavních bodů našich stanov, prosazovat objektivní výklad českých a československých dějin a spravedlivé ocenění budovatelského díla československého lidu ve společeném státě Ćechů a Slováků. Naše spolupráce dobře funguje s redakcí týdeníku Táborsko a Táborského deníku. Vycházejí nám bez problémů vstříc a rádi na naše akce chodí.

Den Edvarda Beneše je naše nová akce, na které jsme se podíleli loni společně s krajskou radou a našimi sousedními kluby z Nové Bystřice a z Blatné. Byla dobře hodnocena předsedou krajké rady přítelem Janáčkem. Tím současně začínáme šířit dobré jméno našeho klubu, a také odkaz prezidenta, budovatele ČR Dr. Edvarda Beneše, kterého čestné jméno neseme v názvu klubu. Spolupracujeme v tomto s přední skupinou našich objektivně působích historiků ze Společnosti Edvarda Beneše. S tou udržujeme informační a organizační kontakt.

Trocnov, Peršlák, májové dny, Volary, ale i práce našich zástupců, přítele Gaiera v národní a krajské radě, přítele Trippé v ústřední revizní a kontrolní komisi, napomáhá dobré práci a reprezentaci našeho klubu na širší veřejnosti.

Podíleli jsme se také aktivně na dopisovatelské činnosti časopisu Hraničář, na webové stránky národní rady a vedeme vlastní webové stránky našeho klubu. To umožňuje informování o činnosti našeho klubu prakticky celostátně. Přitom tomu tak je reálně. Zaznamenali jsme dotazy a žádosti o pomoc při řešení problémů s udržováním odkazu prezidenta Edvarda Beneše. Možná i naše kritika přispěla k odstranění podivného "památníku" na rakouské hranici s ČR, kde poblíž Nové Bystřice byly ve skleněném hranolu umístěny bílé busty Edvarda Beneše s nějakým hanlivým textem. Už tam ale nejsou. Dostali jsme dotaz, zda li víme o osudu památníku Dr. Edvarda Beneše v Českém Krumlově. Zjistili jsme, že něco z něj bylo přemístěno do Českých Budějovic. Naše šetření v této věci ještě není u konce. Dostáváme také skrze naše stránky dotazy k osudu poškozeného pomníku-sochy Rudoarmějce na náměstí TGM v Táboře. Konečně, naše stránky již mají skoro 35 000 přístupů. Musí být tedy pro někoho z občanů zajímavými.

V závěru hodnocení naší čtyřleté práce mi dovolte připomenout hlavní úkoly na letošní rok. Půjde opět o Lejčkov 5.5. v sobotu od 10,00 hodin, Den Edvarda Beneše v Sezimově Ústí v pátek 25.5. od 11.00 hodin. Účastníme se akcí májových oslav v Táboře poprvé společně s městem. Půjdeme na ně s naším klubovým praporem.

K uctění 100 letého výročí vzniku ČSR půjdeme s městem na společné akce. Budeme chtít prosadit také u nás v Táboře, na počest 100 let vzniku našeho moderního státu, vysazení jedné ze 100 líp po celé ČR, jako iniciativy našeho klubu z Vysočiny. Bude toho ale mnohem více.

Na prvním sněmu jsme také obnovili volbou vedení našeho klubu a zvolili naše delegáty na krajský a národní sněmy KČP. Přijali jsme do svých řad novou přítelkyni MUDr. Kateřinu Jirousovou ze Soběslavi, která se tak stala nejmladší členkou našeho klubu.

Zcela na závěr mi dovolte poděkovat zkušenému vedení Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova za pomoc při založení klubu a v rozvíjení jeho činnosti. Taktéž děkujeme vedení Národní rady za poskytování pomoci radou, osobním příkladem a za metodickou pomoc.

18.3.2018 Tábor

Ing. Zdeněk Trippé
předseda
Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše