PROVOLÁNÍ ÚČASTNÍKŮ VII. CELOSTÁTNÍHO SETKÁNÍ OCHRÁNCŮ ČESKOSLOVENSKÝCH STÁTNÍCH HRANIC.

29.06.2016

My, účastníci VII. celostátního setkání ochránců československých pohraničníků, konaného u příležitosti 65. výročí přijetí zákona O OCHRANĚ STÁTNÍCH HRANIC

Národním shromážděním ČSR dne 11. července 1951, vysoce oceňujeme zákon, jehož obsah naplňovali v praxi českoslovenští pohraničníci. Byl projevem vůle naprosté většiny obyvatel a jejich odhodlání chránit svou vlast před vnitřními a vnějšími nepřáteli lidově demokratického státu. Příslušníci Pohraniční stráže a orgánů ochrany státních hranic plnili svůj čestný úkol v souladu s právním řádem mezinárodně uznaného a respektovaného člena OSN - ČSR a ČSSR.

Jsme na svou službu vlasti hrdí. Na hanobení naší služby současnými režimními historiky, novináři a některými politickými činiteli pohlížíme jako na snahu

manipulovat s veřejným míněním zejména mladých lidí s cílem zakrýt vážné problémy života české společnosti a neschopnost vlády zajistit občanům bezpečný života sociální jistotu zítřejších dnů.

Znepokojuje nás skutečnost, že rozhodující část výrobních prostředků, které byly vytvořeny našimi předky a také námi, že všechny rozhodující komerční banky, voda a mnohé další zdroje nutné pro existenci našeho národa jsou v zahraničních soukromých rukách. Český stát se tak stal státem s omezenou suverenitou závislým na zájmech zahraničních subjektů. Stejně jako oni vrhla se na majetek lidu Římskokatolická církev, zatímco lidé, kteří národní bohatství vybudovali, jsou, ve své většině, odkázáni na milost a nemilost uchvatitelů bohatství českého národa.

Jsme znepokojeni vývojem mezinárodní situace a ohrožením světového míru. Nemyslíme, že tím, kdo ohrožuje mír je Rusko, národ, který přinesl ve 2. světové válce nejvíce obětí a zachránil lidskou civilizaci před nacistickým morem. Za nebezpečí pro mír ve světě považujeme vládnoucí politické a ekonomické kruhy USA a jejich cizineckou legii - NATO. Právě oni jsou odpovědní za rozpoutání tzv. utečenecké krize, která je svou podstatou krizí globálního kapitalismu, jenž není schopen vyřešit základní problémy lidstva.

Jsme znepokojeni narůstajícími revanšistickými požadavky Sudeťáků, jejichž hlavním cílem je likvidace poválečných dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše. Plně podporujeme Provolání účastníků protestního shromáždění občanů proti provokacím sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně dne 28. 5. 2016 a žádáme vládu ČR, aby zamezila jeho dalším provokacím na území České republiky.

Věrni odkazu našich předků, ochránců a budovatelů naší vlasti, podporuje-me úsilí Klubu českého pohraničí v boji za historickou pravdu, za lepší budoucnost našeho národa a za mír ve světě.

V Nymburce 25. června 2016

Účastníci VII. celostátního setkání
ochránců československých státních hranic