PROVOLÁNÍ Účastníků V. Jihočeského Krajského sněmu KČP

16.04.2018

PROVOLÁNÍ
Účastníků V. Jihočeského Krajského sněmu KČP,
Konaného dne 14. dubna 2018 v Žernovicích u Prachatic.

Účastníci - delegáti a hosté V. Jihočeského sněmu Klubu českého pohraničí rozhodli, přijmout z tohoto pro další činnost Klubu významného shromáždění následující provolání.

Uplynulé období existence KČP v Jižních Čechách prokázalo, že jsme odhodláni a schopni trvale zkvalitňovat naší práci a činnost, k čemuž nás zavazují klubové programové dokumenty. V této souvislosti si plně uvědomujeme důležitost a nezpochybnitelnost našich priorit, kterými jsou vlastenectví a internacionalismus, vedle obhajoby historické pravdy. Tyto skutečnosti zavazují a motivují nejen funkcionáře Klubu, ale všechny jeho členy a členky, zejména po přijetí čestného názvu Klub českého pohraničí Jana Žižky z Trocnova. Jsme odhodláni dostát naplnění našich priorit, což znamená, být v prvních řadách těch, kdož usilují o obdobné. V tomto nám nemůže zabránit žádná hanebnost, lež a jiné formy protivenství, kterými se stále snaží někteří politici o své osobní zviditelnění v současné společnosti. Právě oni mají za to, že tato politika povede k jakémusi odstrašení českých lidí a to i přes to, že mnozí z nich odmítli socialismus, tedy záruku míru a přímo či nepřímo souhlasili s restaurací společenského režimu, který v minulosti rozpoutal dvě světové války a stal se tím prostředím, které zrodilo a živí fašismus. Právě ten neblahým způsobem ovlivnil německou menšinu žijící v tehdejším Československu. Je až nepochopitelné, že přes všechna příkoří, která tato zrůdná ideologie způsobila a to nejen českému národu, stále i dnes existují síly, které usilují o germanizaci českého národa za benevolentního přístupu některých českých politiků.

Vyjadřujeme ostrý protest proti agresivnímu zásahu USA, Francie a Velké Británie vůči Sýrii.

Následující vývoj a to jak vnitropolitický, tak zahraničně politický ukáže v jakém prostředí budeme vyvíjet naší činnost, která bude vždy spojovat příjemné s užitečným, avšak za každé situace, ať se to někomu líbí čí nelíbí, nás bude i nadále vidět a slyšet, nejen v České republice.

K tomu všem přejeme hodně zdraví a životního optimismu.

Delegáti a hosté
V. Jihočeského Krajského sněmu KČP
14. dubna 2018