Protestní shromáždění

30.10.2019

Dne 28. 10. 2019 byla svolaná KSČM Ostrava za podpory organizací a Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava protestní shromáždění pro vyjádření rozhořčení občanů nad brutálním napadením Památníku Rudé armády a pro vyjádření hluboké vděčnosti Rudé armádě, jejímu 4. ukrajinskému frontu, 1. československému armádnímu sboru a občanům za osvobození Ostravska. Před 250 občany promluvil předseda KSČM Ostrava Martin Juroška, který odsoudil politický motivovaný vandalský čin, ocenil, že představitelé města Ostravy jasně a jako jeden muž odsoudili útok, a připomněl, že takový politický vandalismus vyrůstá z podhoubí protisovětské a protiruské hysterie a relativizace významu role Sovětského svazu při osvobození naší země a celé Evropy. Na akci rovněž promluvili zástupci KSM Filip Škarecký a Českého mírového hnutí Ing. Petr Vlček. Zástupci organizací a občané města Ostravy následně položili množství kytic a svíček k památníku osvoboditelů Ostravy.

Čest památce osvoboditelům města Ostravy!

Jan Gara, KČP Václava Soukupa Ostrava

Fotogalerie: