Protestní prohlášení

09.05.2018

Účastníci krajského sněmu KČP v Plzni vyjadřují protest proti:

uskutečňované revizi historické, pravdy o příčinách, průběhu a následcích 2. Světové války, útokům proti postupimským dohodám a československým prezidentským dekretům z roku 1945, revanšistické činnosti Sudeto-německého krajanského sdružení v Praze a revanšistickému hnutí v ČR.

Budeme vést trvalý boj:

Za důstojný život našich občanů,

proti omezování ekonomických a společenské-občanských práv vedoucích ke zbídačování a chudobě,

za zachování základních práv a jistot daných ústavou ČR.

Odsuzujeme:

doktrínu "preventivních válek" Spojených států,

rozmisťování nových vojenských základen,

"etnických válek a humanitárního bombardování",

Vraždění nevinných civilních občanů, žen, dětí a přestárlých,

Ničení celých měst a regionů s cílem ukončit odpor národů pod záminkou boje proti terorizmu,

Zabíjení nevinných obyvatel, kteří chtějí žít ve svých domovech,

mučení válečných zajatců.

Vyjadřujeme odsouzení:

současné doktríny NATO a "obraně zájmů" v podstatě kdekoli na světě a úlohu, kterou naplňuje armáda ČR,

současné uskutečňované militarizace kosmu prováděnou vývojem nových jaderných zbraní,

uskutečňované cenzuře - manipulace s objektivní skutečností prováděnou ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích.

Nechceme a nekompromisně odmítáme jednostranné lživé informace, které očerňují nevinné, kryjí zlo a nespravedlnost s cílem manipulovat s lidmi.

Budeme se podílet s občanskou společností na upevňování kontaktů a posilování jednotného postupu ve spolupráci s vlasteneckými organizacemi a pokrokovými uskupeními proti válce, terorizmu, porušování lidských práv, proti nezákonnému obohacování a za mír ve světě.

Voláme k odporu proti bezpráví, k boji proti fašismu, za mír a národní rovnoprávnost!

Protestní prohlášení bylo přijeto všemi účastníky dne 25. dubna 2018.