Protestní prohlášení KČP, z.s. k agresivnímu útoku ze strany USA, Francie a Velké Británie vůči suverénnímu státu Sýrie.

16.04.2018

KČP jako mírové a vlastenecké sdružení rozhodně protestuje a jednoznačně odsuzuje vojenský raketový útok na Sýrii, který v noci na sobotu dne 14. 4. 2018 uskutečnili USA, Francie a V. Británie. Tento pirátský útok byl bezprecedentním porušením mezinárodního práva bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Svévolně se postavili do role vykonavatele trestu, aníž by měli řádné důkazy o vině za údajný chemický útok v syrském Dúmu ze strany vlády Bašára Asada.

Tyto vojenské kroky uvedených tří imperialistických agresorů ohrožují mír v dané oblasti, ale i na celosvětové úrovni a mají katastrofální dopad na životy i humanitární pomoc postižených občanů. Tímto barbarským teroristickým činem dali USA, Francie a V. Británie najevo, že pohrdají mezinárodním právem, pohrdají mírem a řešením situace diplomatickou cestou.

Lid Sýrie má právo si vládnout demokratickou cestou, která vznikla s předchozích voleb a byla narušena násilím ozbrojených protistátních skupin a bojovníky IS. Mírový svět má podezření, že v řadě případů dochází ze strany západních států k připraveným provokacím, které mají diskriminovat B. Asada a jeho vládu a dát záminku k vojenskému napadení.

KČP stojí plně na straně sýrského lidu v čele s B. Asadem a jeho spojenci Ruskem, Iránem i dalšími státy, které usilují o mírové řešení vzniklé situace, odmítají válečné běsnění spojené s migrací a utrpením.

Současně vyzýváme všechny státníky a politiky světa, aby zabránili další válečné eskalaci v porušováním mezinárodních práv a suverenity státu Sýrie. Jen uvážlivá a mírová jednání mohou pro tuto zemi přinést klid zbrání, svobodu a obnovu země.

V Praze dne 15. 4. 2018

Národní rada KČP z.s.