Projev s. Vacka na VII. celostátním setkání OČSH

11.07.2016