Projev na Výroční konferenci 15.12. 2021 v Rumburku

10.01.2022

Vážené soudružky a soudruzi, přátelé !

Dovolte mi, abych |Vás jméněm MR KČP v Rumburku co nejsrdečněji přivítal na dnešní výroční členské schůzi .

Program schůze bude následující:

  • Zahájení
  • Volba komisí
  • Zpráva předsedy
  • Zpráva pokladníka
  • Volba MR
  • Diskuze
  • Usnesení
  • Závěr.

Vážení přátelé, tato schůze se uskutečnňuje v roce 70. výročí přijetí zákona o ochraně hranic ČSR. , kterým žije letos celý KČP. Vzpomínáme na náročnou a obětavou službu příslušníků PS a OSH, při níž zaplatilo mnoho z nich svým životem. Toto výročí dodává i našemu setkání slavnostní ráz. Využívám této příležitosti, abych zde předal pamětní medaile k 70. výročí pěti bývalým příslušníkům PS , soudruhům Ladislavu Liškovi, Jaromíru Kaškovi, Miroslavu Matzovi, Josefu Myšákovi a Jaroslavu Rojerovi. Děkujeme Vám i všem ostatním za to, co jste vykonali pro klidný život nás všech !

Nemusím podrobně připomínat, jak naléhavě bychom potřebovali řádnou ochranu státních hranic právě dnes .....

Vážení přátelé, dovolte mi, abych pokračoval ve své zprávě o činnosti MR od minulé VČS v roce 2019.

Naše ZO eviduje nyní 14 členů ale podstatné je, že udržuje spojení s 24 odběrateli Hraničáře, kteří tím vyjadřují svůj souhlas s myšlenkami Klubu , který současně podporují. Máme tu k dispozici přihlášky. Bylo by dobré učinit této formalitě zadost.
Z našich řad odešel přítel Jaroslav Rojer, který nás dlouhodobě zastupoval v národní, krajské i okresní radě. Také přítel Pěč, příznivec - chalupář z Krásné Lípy, který ještě stačil významně přispět NR . Zemřel předseda NR přítel JUDr. Gustav Janáček, kterému je věnována titulní strana Hraničáře . Před měsícem nás opustil náš příznivec Ing. Vlastimil Mráz.

Čest jejich památce!

Přestože do naší činnosti také zasáhla kovidová epidemie, plánované úkoly jsme splnili jak v roce minulém, tak i současném. V Městské radě jsme se scházeli po dvou měsících. Pravidelně vyhodnocovali zprávy z Klubu , společenské dění , připomínali si důležitá výročí.

Na jaře loňského roku požádal dlouholetý předseda přítel Ladislav Liška o uvolnění z funkce předsedy. Došlo k němu koncem srpna a na jeho místo jsem byl zvolen já. Využívám této chvíle, abych dlouholetému předsedovi poděkoval v kruhu všech našich členů a příznivců !

V loňském roce vstoupily do našich řad př. Ing. Drahuše Mrázová a Paed.Dr. Miloslava Sembdnerová, která se stala revizorkou MěR.

V obou letech jsme uctili památku osvoboditelů i rumburských hrdinů. Letos jsme objeli pomníčky v Císařském, Lipové, Lobendavě, Dolní Poustevně a Jiříkově. 11. července položili kytičky na hroby zemřelých příslušníků PS, OSH i 1. čs. armádního sboru v SSSR.

Dne 23.6.20 se nám podařil průlom do rumburské společnosti uspořádáním besedy o knize Češi ve spolupráci s Městskou knihovnou a samotnou spisovatelkou Evou|Vutkovou - Miesslerovou, která akci spionzorovala knihami i finančně. Jsme s ní stále ve spojení. Besedy se zúčastnil i starosta Rumburku Ing. Lumír Kus a místostarosta Ing. Ladislav Růžička. Samozřejmě díky kovidu nebyla účast taková, jakou jsme si přáli, ale úspěch se dostavil, o čemž jste se mohli dozvědět v článku Ladislava Pokorného v Rumburských novinách.

Akce byla odpovědí na besedu "Vyhnání Němců z ČSR", která se konala v Muzeu.

Dostal jsem se k hlavnímu úkolu, který před námi stojí, uchovávat nedeformovanou historickou paměť a předávat ji nastupujícím generacím. Konkrétně také tlumit různé projevy resentimentu s nechvalně proslulým obdobím Sudet. Jak jste si jistě všimli, objevují se v článcích paní Ester Sadivové, předsedkyně historické komise při ZM. Na některé články jejího historického seriálu jsem reagoval vloni i letos, například na povídání o továrnické rodině Fockeových, o muži s hlubokými německými kořeny Klingerovi, vyznamenanému vůdcem sudeťáků Bertem Posseltem . Poté podobné články přestaly, ovšem ani v článcích o antifašistech si autorka nezapomene rýpnout například do Ludvíka Svobody a neušetří nás svého obvyklého moralizování ohledně poválečného násilí na Němcích.

Stále nad námi visí hrozba obnovy pomníku padlým z první světové války v původní podobě (v parku Přátelství) .

Mám určitou představu o besedách s mládeží, které je ochoten s námi dělat jeden z rumburských kantorů. Samozřejmě budou pečlivě připraveny tak, aby přinesly potřebný efekt. Bylo by dobré vytvořit jádro skupiny mladých lidí z našeho okruhu.

O odhalení pomníku Pohraničníka na Cínovci jste jistě slyšeli. Zúčastnili jsme se této akce 25. září. Neobešla se bez provokací, ale cíle bylo dosaženo.

Vážení přátelé, do naší činnosti jistě neblaze zasáhne výsledek parlamentních voleb. Naším pojítkem je časopis Hraničář, se kterým KČP stojí a padá a jehož vydávání je stále obtížnější. Národní radě jsme přispěli. Odběr se nám zatím daří držet. Na jaře jsem získal tři odběratele. Jak jsem Vás již informoval, museli jsme chtě nechtě přejít na systém předplatného. Hraničář nám přichází poštou společně se Šluknovem, kde jej distribuuje přítelkyně Procházková. Doufáme, že nás pochopíte. Starý způsob je komplikovaný , nutí nás sahat do svých prostředků a poté peníze získávat zpět, což je trvale neúnosné. Předplatné stojí 180 Kč a s každým dvojčíslem vybíráme 10 korun, ceklem tedy 60 Kč ročně. Tato částka věřím , že nikoho z nás jistě "nepoloží" a slouží dobré věci ! Děkuji Vám za Vaše pochopení.

V závěru tohoto vystoupení Vám děkuji za pozornost a podporu, které našemu vlasteneckému hnutí navzdory všem nepřátelům věnujete. Přeji Vám mnoho zdraví a pohody, příjemné přožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2022.

Josef Zibner předseda MR Rumburk

Doplnění:

Na Cínovci jsme prožili atmosféru solidarity, která nás přenesla přes nenávistné protesty jakýchsi motorkářů. Líbilo se nám rozvinutí zástavy pohraniční stráže NDR její zástupkyní. Ocenili jsme neohrožený zásah jedné z přítelkyň proti drzému narušiteli.

Fotogalerie: