PROHLÁŠENÍ VLASTENECKÉHO FÓRA k reparační povinnosti Německa.

24.06.2018

Tato kauza se táhne již přes padesát let. V sedmdesátých letech W.Brandt slíbil proplacení německých válečných reparací naší republice. Postupně slibovali další němečtí politici. Až H.D.Genscher byl posledním politikem, který tuto povinnost sliboval jako podmínku po sjednocení dvou německých států. Skutečnost je taková, že nám doposud Německo nezaplatilo prakticky nic, ale do Česko-německé deklarace šikovně vmontovalo větu, že těmito otázkami o válečných reparacích nebudeme Německo zatěžovat. A tuto deklaraci jsme jim podepsali v roce 1997.

Na dotaz Ing.Pavla Reifa v roce 2017 odpověděli Ministerstvo zahraničí ČR, že tato záležitost již není aktuální. A proč pro nás má být aktuální neoprávněný nárok vznesený z německé strany na majetkové vyrovnání za provedený transfer německé menšiny do Německa prakticky z časově stejné doby ? Neoprávněný je proto, že Postupimská konference rozhodla o tomto transferu, za jehož průběh ČSR byla pochválena Mezinárodním červeným křížem a který si Němci sami úmyslně přepsali na vyhnání.

Otázkami našich reparačních nároků se intenzivně zabýval Prof. JUDr. Václav Pavlíček,CSc., který řekl, že ČR má právo německé straně otázku reparačních nároků kdykoliv položit na stůl. Dále skutečností, že se o reparační nároky hlásí i Řecko a ozvalo se i Polsko. Proč bychom se nemohli připojit i my společně se Slovenskem, když vysídlení Němci uplatňují stále nárok na majetkové škody v důsledku jejich transferu do Německa prakticky z časově stejné doby. Otázku zapo-čítání majetkových nároků do válečných reparací německé strany vysvětluje Prof. JUDr. Václav Pavlíček,CSc. tak, že po přečtení celé Dohody o válečných reparacích str. 67-68 ( přeložené vydání MZV ČSR ze srpna 1946 nakladatelstvím ORBIS ) nejsme povinni konfiskované majetkové záležitosti transferovaného německého obyvatelstva z reparací odečítat.

Nárokování této povinnosti je naším právem, ale i zároveň povinností Německa k placení válečných reparací. Pro Německo byly válečné reparace formou trestu vítěznými mocnostmi za rozpoutání války s následnými ničivými důsledky, čili jedná se o jejich povinnost, kterou mají vůči rozhodnutí mezinárodní Pařížské reparační konference.

Vlastenecké fórum vyzývá vládu ČR, aby využila společných oslav stého výročí vzniku Československa k rozhovorům se slovenskou stranou o právu vítěze a povinnosti SRN k vyrovnání válečných reparací vůči tomuto územnímu celku, který je reprezentovaný ČR a SROV.

I při prohlubujících se vzájemných vztazích, máme plné právo se tohoto nároku hlasitě domáhat.

V Praze dne 22. června 2018.

Občanské spolky sdružené ve Vlasteneckém fóru.