PROHLÁŠENÍ NÁRODNÍ RADY KČP.

16.08.2017

V době, kdy se po vlastizrádné omluvě V.Havla Sudetským Němcům začaly v naší zemi přepisovat dějiny, přichází Pražská radnice s rozhodnutím sejmout ze Staroměstské radnice pamětní desku, která oznamuje neměnnou pravdu, že Prahu osvobodila 9. května 1945 Rudá armáda a že jejímu osvoboditeli, hrdinovi SSSR, maršálu I.S.Koněvovi, Praha z vděčnosti udělila čestné občanství. Národní rada KČP zorganizovala 9. května 2015 v Praze celostátní shromáždění občanů na počest 70. výročí osvobození Prahy Rudou armádou a dnes protestuje proti hanebnému činu Pražské radnice, která tím znesvětila hrdinství a oběti osvoboditelů hlavního města naší vlasti. Žádáme primátorku hl. m. Prahy, aby zastavila čin, který poško-zuje důstojné jméno nejen Prahy, ale celé naší země. Vyzýváme všechny, kdo zvedli ruku pro tento zločin, aby odstoupili ze svých funkcí.

PRAVDA ZVÍTĚZÍ !!!

Předseda Národní rady KČP
JUDr.Rudolf Peltan.