Prohlášení k udělení čestného jména Dr. Edvarda Beneše Národní radou KČP klubu Táborska

14.11.2016

Klub českého pohraničí, z.s. Okresní rada KČP Táborsko Dr. Edvarda Beneše

Prohlášení

k udělení čestného jména Dr. Edvarda Beneše Národní radou KČP

klubu Táborska

Na členské schůzi Okresní rady KČP Táborsko Dr. Edvarda Beneše jsme byli informováni o významném rozhodnutí národní rady. Tuto informaci jsme přijali s překvapením, ale současně s porozuměním.

Klub Táborska má k prezidentovi Československa Dr. Edvardovi Benešovi velmi blízko.

V Sezimově Ústí je náš prezident pochován společně s jeho chotí Hanou Benešovou. Velkou část své odpovědné státnické práce spojoval s existencí své vily v Sezimově Ústí, kde nejenom odpočíval a trávil chvilky svého osobního volna, ale pan prezident zde rovněž politicky působil. Přijímal zde různé návštěvy hostů jak z domova, tak i ze zahraničí. Uvědomujeme si, že to k zaměření naší práce na veřejnosti s odkazem pana prezidenta plně přísluší.

Zvláště dnes, kdy se opět vzmáhají určité politické kruhy, které si zahrávají s myšlenkou přehodnocování výsledků II.světové války. Výsledkem porážky nacistického Německa byla nesmírně vážná opatření k odsunu německého obyvatelstva z území republiky. Nebylo to z rozmaru pana prezidenta, ale bylo to odpovědné rozhodnutí vítězných spojeneckých mocností, a netýkalo se pouze Československa. Obyvatelstvo německé národnosti bylo masově přesídlováno v celé střední Evropě. Cílem bylo již nikdy nedovolit Německu rozpoutat světovou válku. Prezident Beneš v té době při tvorbě a realizaci dekretů o odsunu Němců z Československa, nejednal sám, ale na popud jak spojenců, tak domácích politiků. Proto náš klub se plně staví za obhajobu rozhodnutí pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše a nepřipustí jakékoliv přehodnocování nebo dokonce zrušení těchto dekretů.

Poneseme odkaz pana prezidenta v nezkreslené podobě do budoucnosti a budeme takto působit i na naši mládež.

Čestný název chápeme jako velkou poctu a ještě větší závazek pro odpovědnou klubovou činnost.


Okresní rada KČP Táborsko Dr. Edvarda Beneše
11.11.2016.