Proč si to máme nechat líbit?

18.04.2016

Informace o průběhu jednání zastupitelstva ve Volarech dne 4. 4. 2016 se samozřejmě dostala i na vyšší články Klubu českého pohraničí. Tady musíme zdůraznit, že plně respektujeme nezastupitelnou úlohu zastupitelských orgánů. Ale co se nás dotklo, je jednání pana ředitele základní školy ve Volarech. V době, kdy je ve vrcholných orgánech státu všeobecně rozebírána problematika školství, pan ředitel neví, o čem mluví a jeví se nám to asi tak, že je chytřejší než orgány, která například se stanovami KČP neměly a nemají problém. 

V této souvislosti zdůrazňujeme, že KČP je zapsaným vlasteneckým spolkem, který vznikl a funguje jako protest proti všeobecnému rozvratu pohraničích oblastí. Přímou souvislost s tím samozřejmě má i vlastenectví, při respektování rovného postavení v sousedských vztazích a obhajobou historické pravdy. Že jsou součástí KČP i sekce ochránců státních hranic, i to patří k oné historická pravdě. Má snad někdo něco proti tomu, že se lidé z těchto sekcí chtějí bavit mezi svými a sympatizujícími? Zejména toto by mohl pan ředitel, jako bývalý poddůstojník Pohraniční stráže, vzorný pohraničník a vychovatel pionýrů v oddíle Mladých strážců hranic z bývalé služby pochopit. Zároveň nás překvapuje i odpověď pana ředitele na výtku k tomu, že školáci vyšších ročníkům se již řadu let neúčastní pietních aktů u památníku Pochodu smrti ve Volarech. Tady pouze připomínáme, že se zejména německé obyvatelstvo Volar muselo před více jak sedmdesáti lety, pod samopaly amerických vojáků zúčastnit důstojného pohřbení obětí onoho Pochodu smrti a české děti v doprovodu svých učitelů pietu dnes ignorují i proto, že pan ředitel nezaplatí učitelům jejich pietně využitý volný čas? Nemůžeme si toto vysvětlovat i tak, že učitelský sbor dnes udělá pouze to, za co dostane zaplaceno? Právě tato připomínka je v přímém rozporu opět s historickým faktem, že byla doba, kdy právě učitelé, lékaři a poštovní doručovatelé a doručovatelky byli nejobětavějšími lidmi naší společnosti. Kdo tedy pak pokřivil charaktery lidí současnosti? Odpovězte si sami.

Na základě oněch a dalších poznatků a informací musíme prohlásit, že volarská radnice a někteří další občané Volar mající k radnici blízko, jsou ve vztazích ke KČP excesem v České republice.

místopředseda Národní rady KČP
JUDr. Gustav Janáček