Příprava na oslavy 75. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou

29.03.2020

Zábavnou část jarních akcí KČP v Úpici, vystřídala péče o park u Památníku osvobození v Malých Svatoňovicích- Odolově. Na tomto místě bylo nutné porazit několik vzrostlých jedlí. Některé poškodil silný vítr a několik dalších bylo třeba pokácet z bezpečnostních důvodů, jak rozhodl pozvaný odborník. Profesionální lesáci provedli odborné poražení označených stromů. O další práce se podělili členové KČP a KSČM, kteří poražené stromy rozřezali a odstraněné větve částečně spálili a část si někteří vzali na topení. Ostatní byly odvezeny ve spolupráci s Obecním úřadem v Malých Svatoňovicích na obecní skládku dřevního odpadu, kde budou zpracovány na štěpku. V tomto parčíku je naplánováno v úzké spolupráci s Obecním úřadem, zřízení dětského koutku a instalace informačních tabulí. Na některých si budou moct zájemci přečíst jména obětí lidí, kteří zahynuli v koncentračních táborech nebo byli zastřeleni či popraveni v období květnového povstání v roce 1945 na Úpicku. Na dalším panelu bude informace o historii budování Památníku osvobození vč. fotodokumentace. Bohužel v době, kdy píšu tyto řádky není jisté, jestli se 8. května plánovaná krajská akce uskuteční. Důvodem je současná pandemie způsobená koronavirem, která zasahuje celý svět. Nikdo netuší, kdy a jak vše skončí! My přesto budeme v přípravách pokračovat tak, jako by se oslavy 75 výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou uskutečnili podle plánu.

Jaroslav Vrba, KČP Úpice- Královéhradecký kraj

foto: Pavel Miler a Jaroslav Vrba

Fotogalerie: