Příprava a průběh oslav Májových dnů.

09.05.2019

KČP, sekce OSH z Úpicka, zahájil svou činnost již na jarním setkání, kde byly kromě jiného stanoveny hlavní cíle činnosti naší skupiny. Stanovený termín přípravy okolí Památníku osvobození v Malých Svatoňovicích - Odolově byl 17. dubna. Po zimě bylo třeba zahájit pohrabání trávníku přilehlého lesoparku, úklid spadaných větví a listí a zajistit odvoz tohoto materiálu na skládku. V dalších dnech tuto část Památníku obhospodařoval Mirek Steidler, který benzinovou sekačkou pravidelně trávník zušlechťoval. Samozřejmostí se stala účast našich členů na oslavách 1. máje na Krakonošově náměstí v Trutnově. Jeden z našich členů tuto slavnost již řadu let moderuje. Prvomájové oslavy se vydařily a hned 2.května jsme se opět sešli v Odolově, kde jsme upravili prostor před Památníkem, aby byl připraven na oslavu a hlavně připomenutí , že v těchto místech vstoupila část Rudé armády na okres Trutnov. Byla to vojska 21. armády 1. Ukrajinského frontu, která přinesla svobodu do Podkrkonoší. Dne 3. května se mnozí z naší organizace zúčastnili pietní, vzpomínkové akce konané u příležitosti 74 výročí umučení dvou studentů ze Rtyně v Podkrkonoší, Ljuby Turka a Vladimíra Kuldy. Ti v těchto místech byli bestiálně, bolestně utýrání k smrti soldateskou, zběsilou bandou hitlerjügen, kteří zde měli výcvikový tábor. Nejhorší na tom je, že o svoje životy tito mladí, čeští vlastenci přišli několik dnů před koncem II. světové války, tak jako i další hrdinové oněch dnů. Pietní místo zde, v Úpici na Dlouhých záhonech, doznalo za poslední dva roky význačných změn. Velký podíl na tom má MěÚ v Úpici, za aktivní pomoci členů MO KSČM a členů KČP. Za tento přístup je třeba všem zainteresovaným poděkovat. Této piety se zúčastnilo poměrně velké množství lidí, nejen občanů z Úpice, ale i okolních měst a obcí. Zavítal sem rovněž poslanec Parlamentu ČR, JUDr. Zdeněk Ondráček, který zde zakončil svou předvolební štafetu do Evropského parlamentu. Velice příjemným byla účast části skautského oddílu ze Rtyně v Podkrkonoší a vystoupení mladých muzikantů z LŠU z Úpice. S velkým potleskem byl ohodnocen projev starosty Úpice, pana Petra Hrona i vystoupení historika pana Josefa Cabadaje. Velký ohlas měla přítomnost členů Klubu vojenské historie, pod velením Františka Hlavici. Pietní akt s noblesou sobě vlastní řídil pan Radim Fryčka. Položením květin byl vzpomínkový akt zakončen. Završením Májových oslav bylo setkání u Památníku osvobození v Malých Svatoňovicích - Odolově. Účastníci, kterých bylo hodně přes 200 hodnotili krásně upravený lesopark a celé okolí Památníku. Po odeznění všech tří hymen - české, slovenské a ruské, slavnostní akt zahájil Radim Fryčka. Vyzval k položení věnců a kytic k Památníku. Těch věnců a hlavně kytic bylo letos o poznání více nežli v létech minulých. Lidé zřejmě mají dost těch lží a surového zkreslování historie současnými elitami , šířené hlavně sdělovacími prostředky a tak se na protest zvyšuje jejich počet na podobných akcích. Poté moderátor vyzval vedoucí delegací, aby přednesli své zdravice. Jako první vystoupil místopř. VV KSČM soudruh Václav Ort. Dále postupně vystoupili starostové okolních měst a obcí. Krásné, slunečné dopoledne bylo zakončeno Internacionálou, kterou si řada přítomných zazpívala spolu s tou reprodukovanou. A protože bylo opravdu hezky, až na ten svěží větřík, využila většina návštěvníků k občerstvení, které zde ochotně poskytovali členky a členové Sboru dobrovolných hasičů z Malých Svatoňovic Za to se jim hned na místě dostávalo mnoho pochval a poděkování. A toto činím na závěr i já.

Jaroslav Vrba
KČP Královéhradeckého kraje

Fotogalerie: