Připomínka Mnichovské zrady a obsazení Opavy

15.10.2018

MěR Klubu českého pohraničí Opava uspořádala dne 8.října vzpomínkové shromáždění ke smutnému 80. výročí Mnichovské zrady, jejímž tragickým důsledkem bylo obsazení města Opavy právě v den 8.10. 1938. Připomněli jsme si atmosféru té doby a uctili památku obětí prvních represí před budovou, v níž se hned v onom říjnu usadila místní úřadovna gestapa. V předneseném referátu jsme nemohli nezmínit překvapení, které zažili tehdejší okupanti při přebírání dokonale vyzbrojených pevností na Opavsku. Rovněž tak až přehnaně vstřícné reakce některých místních občanů, kteří květy a drobnými dárky vítali okupační armádu. Následky pak pocítili poměrně brzy.

Mnichovská dohoda byla a zůstala zradou a neodpustitelným podrazem tehdejších "spojenců", na kterou nesmíme zapomenout. Vzpomněli jsme také první odbojové organizace, které na Opavsku vznikly. Žel, především díky své nezkušenosti byly poměrně brzy odhaleny a její členové pozatýkáni a popraveni. Ale už tehdy vyslali signál, že s okupací se nesmíříme a vždy, za všech okolností budeme proti zradě, křivdě a nespravedlnosti aktivně vzdorovat.

Nezapomínáme!

Jan Seidel MěR KČP Opava