Připomínáme si nedožité 95. výročí narození genpor. Ing. Františka Šádka.

15.12.2016

V sobotu 24. prosince 2016 by se dožil 95. let bývalý náměstek ministra národní obrany ČSSR, náčelník Hlavní správy PS OSH, poslanec Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR, místopředseda Ústředního výboru Československého svazu protifašistických bojovníků genpor. Ing. František Šádek.

Byl to náš velitel, který svou oddanost společnému státu Čechů a Slováků prokázal v bojích Slovenského národního povstání, proti Banderovcům a který má velké zásluhy na vybudování bojeschopné Československé lidové armády i na úspěšné činnosti Pohraniční stráže a orgánů ochrany státních hranic.

Jako velitel byl náročný nejen na své podřízené, ale především sám na sebe. Při své náročnosti byl současně citlivý k potřebám lidí. Důstojně naplňoval suvorovské heslo:

VELITEL JE POCHODEŇ ! NĚKDY HŘEJE, NĚKDY PÁLÍ, ALE VŽDYCKY VEDE !

Po neústavním převratu v roce 1989 byl až do své smrti pronásledován za svou službu vlasti. Nesl tuto zvůli hrdě, se vztyčenou hlavou. Pomáhala mu v tom i morální podpora československých pohraničníků. Na pronásledování reagoval tím, že se zapojil do činnosti Klubu českého pohraničí. Na jeho pozdrav "NAZDAR SÚDRUHOVJA ! " jsme se vždy těšili a také na něj hrdě odpovídali : "ZDAR SÚDRUH GENERÁL" !

S naším generálem jsme se důstojně rozloučili 8.října 2015 v¨Ústřední obřadní síni na Olšanských hřbitovech v Praze za účasti jeho rodiny a dalších více než 250 smutečních hostů.

Genpor. Ing. František Šádek, náš FERO, jak jsme mu familiárně, ale s velkou úctou říkali, zůstane navždy v našich vzpomínkách a srdcích.

Milan Richter,
Stanislav Kábele