Předvánoční posezení MěR KČP ve Volarech.

20.12.2016

V pátek 16. Prosince uspořádala MěR KČP Rudouše Kočího ve Volarech tradiční předvánoční posezení a to jak pro členy Klubu, tak pro příznivce Klubu a představitele spřátelených a spolupracujících organizací v zasedací místnosti městského hotelu Bobík.

Přípravě posezení byla jako vždy věnována pečlivá pozornost, včetně graficky vkusně zpracovaných pozvánek Františkem Zachem. S vedením hotelu byla domluvena stolová úprava místnosti, příprava večeře a dalšího očerstvení pro přítomné. Pro zpestření byla zajištěna i hudba a to jak k tanci, tak k poslechu a někteří si i zazpívali. Pozváni byli i zástupci města. Čestné místo jako vždy zaujal prapor Klubu.

Mezi přítomnými byl I. místopředseda NR a předseda Jč KR KČP JUDr. Gustav Janáček, místostarosta města Ing, Ladislav Touš, zástupce vojenských důchodců z Prachatic Stanislav Švancar. Svaz žen reprezentovala Maruška Pešková a Miluška Zítková. Účastníky svým krátkým vystoupením přivítala pozdravil předseda volarského Klubu Dušan Tomaščík, který popřál všem nejen příjemnou zábavu, ale připojil i přání k Vánocům a do nového roku. JUDr. Gustav Janáček pak jménem svým, vedení Jč KR KČP a NR KČP poděkoval za celoroční práci a činnost Klubu a připojil se k přání do nadcházejících svátků.

Všichni účastníci oceňovali pracovníky hotelu za péči, kterou nám po všech stránkách a celý večer věnovali. Skutečně velmi rychle utekl tento příjemný večer, který byl vyplněn povídáním a vzpomínkami a nezbytnou a již také tradiční ochutnávkou dobrot, která připravili jak naše ženy, tak členky Klubu. To vše pak ladilo s hudební produkcí zajištěnou "Šumavskými mazáky".

V závěru posezení bylo slyšet vzájemně vyslovená přání k Vánocům a do nového roku.

Tedy, " Krásné Vánoce, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu v roce 2017" všem z Volar.

Za KČP Volary
Adolf Krátký
Foto: František Zach