Předání ocenění velkému vlastenci

21.06.2019

Na návrh Středočeské krajské rady byl u příležitosti jeho životního jubilea 80. let udělen JUDr. Jiřímu Glosovi Národní radou KČP Vlastenecký Řád Klubu českého pohraničí a za jeho nesmazatelný přínos v práci Klubu českého pohraničí.

Ocenění proběhlo v úterý 18. června 2019 v průběhu řádného jednání Středočeské krajské rady KČP v Praze.Jednání zahájil Jiří Pokorný přivítáním hostů a přítomných členů KR KČP. Po něm přišlo na řadu ocenění.

Řád slavnostně předali člen vedení NR KČP Jaroslav Hudec a Jiří Pokorný, předseda Středočeské krajské rady plk. Ing. Jiřího Vrzala. Oceněnému poblahopřála i Marie Vrzalová čestný host KR KČP a všichni ostatní účastníci jednání.

Foto a text: František Kovář

Fotogalerie: