Předání medaile

09.09.2018

V letošním roce oslavil své 80. narozeniny Pavel Kopecký. Je jedním z několika zakládajících členů mladoboleslavské okresní rady KČP. Přítel Kopecký pracoval ve výboru okresní rady KČP a po úmrtí předsedy nastoupil na jeho místo. Vykonával tuto funkci v letech 2010 až 2016. V tomto období byl současně členem Středočeské krajské rady KČP.

U příležitosti významného životního jubilea, a za jeho aktivní obětavou činnost pro Klub českého pohraničí, byla příteli Pavlu Kopeckému udělena medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP" III. stupně. Předání se uskutečnilo dne 6. září 2018 na mimořádném jednání OR KČP Mladá Boleslav. Při této příležitosti přeje OR KČP Pavlovi pevné zdraví do dalších let a mnoho elánu do další práce.

Foto a text: František Kovář