Přátelství mezi studenty dvou slovanských národů

15.07.2019

Klub českého pohraničí usiluje o snižování mezinárodního napětí. Proto vítá vše, co nahrává přátelství mezi národy. Z tohoto důvodu jsme podpořili i následující tradici.

V areálu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici proběhlo v pátek 13. července slavnostní zakončení 1. turnusu 13. mezinárodní letní školy s výukou ruského a českého jazyka. První ročníky probíhaly uprostřed přírody v Hrachově u Sedlčan, nyní je již několik let místem konání město na Příbramsku.

Přítomné zástupce spoluorganizátorů a podporovatelů přivítal předseda 1. česko-ruského centra Ladislav Popelka. Byli mezi nimi představitelé Velvyslanectví Ruské federace v ČR, města Rožmitálu pod Třemšínem, městyse Jince, školy i města Březnice a České nadace.

V první části večera představili ruští i čeští studenti výsledky své čtrnáctidenní práce. Vystoupení zahájili zpívanými státními hymnami obou zemí a poté následovalo pásmo hudby, písní a mluveného slova. Vše dokreslené promítáním snímků z jednotlivých akcí. Hosté a další účastníci tak viděli, kde všude se byli studenti podívat a co všechno se jim během společného pobytu podařilo.

Následovalo předání osvědčení o absolvování výuky, ocenění nejlepších studentů, předání medailí nejúspěšnějším sportovcům a převzetí odměn organizátory kulturních akcí.

V pondělí se mladí účastníci rozjedou do svých domovů, a ještě týž den je nahradí zájemci o zdokonalování v ruštině a češtině na druhé turnusu.

Navzdory hloupým vyjádřením mnohých dnešních politiků vznikají každoročně během této akce přátelství, která přetrvávají ještě dlouhou dobu po skončení příslušného kurzu.

TEXT a FOTO: Miroslav MARŠÁLEK

Fotogalerie: