Přátelské setkání s odstupem

03.07.2021

    Bez jakékoliv pozornosti napříč celou mediální sférou se v neděli 27. června uskutečnilo na Cínovci setkání u památníku ochránců státních hranic. Akce se konala proto, aby bylo připomenuto 80 let od napadení Sovětského svazu nacistickým Německem. 22. červen 1941. Tento den není jen dnem napadení Sovětského svazu, ale současně připomínkou začátku genocidy slovanských národů. Z tohoto důvodu byl 22. červen vyhlášen Dnem genocidy slovanských národů.

Žijeme v době informační války, kdy se hodně mluví o mnoha genocidách, které je nutno připomínat vždy, pod jakýmkoliv politickým tlakem. Představitelé Evropské unie a nejenom oni, často obviňují jiné státy z genocidy, ale o té největší genocidě dějin se nikdo radši nezmiňuje, přestože se týká nás - Slovanů. Je stále důležité hovořit o 14 milionech Rusů, 7 milionech Ukrajinců, 2,5 milionech Bělorusů, 3 milionech Poláků, 1,7 milionech Jugoslávců, 355 tisících obyvatel Československa a 20 tisících Bulharů. To vše jsou jen malé útržky z nejstrašnější genocidy v nedávné minulosti. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že Slované byli vražděni na základě rasové doktríny. Němečtí nacisté, wehrmacht a svazky SS, bojující proti Sovětskému svazu jsou dnes považováni za hrdiny. "Nejdeš-li s proudem, nejsi in!" Přestože slovo genocida se stalo synonymem absolutního zla, tak mnohé liberální kruhy radši o Slovanech nemluví, nebo mají zcela odlišný pohled a vlastenectví je prezentováno jako "zlo".

Nedávné, v pořadí čtvrté setkání, se uskutečnilo v součinnosti s mnoha vlasteneckými organizacemi, mezi nimiž dominoval zejména Klub českého pohraničí, se svými prapory. Malý krůček byl učiněn k tomu, aby Památný den Genocidy Slovanů byl trvale připomínán i u nás. Jiří Horák vyzval Parlament České republiky, aby byl den 22. červen, oficiálně vyhlášen jako Památný vlastenecký den, v politickém kalendáři naší země.

Text a foto: František Kovář

Fotogalerie: