Přátelské setkání ochránců SH.

16.07.2020

Spolupráce, vzájemná podpora, vzpomínky na společnou ochranu státních hranic dvou socialistických států a také odhalování a záměrné zkreslování a přepisování našich dějin ve sdělovacích prostředcích to vše jsou důvody proč se i po třiceti letech setkáváme. My příslušníci Pohraniční stráže ČSSR a příslušníci pohraničních vojsk NDR. Spolupráce mezi Klubem českého pohraničí Cheb, jeho jednotlivých městských klubů a Klubem přátel bývalých ochránců SH NDR Posseck a Neustadt je již dlouhodobá a bylo uskutečněno mnoho oficiálních setkání ale vznikla i řada osobních přátelských vztahů.
Na pozvání bývalého ochránce SH NDR přítele Uwe Seltnera jsme absolvovali prohlídku bývalého prostoru státních hranic mezi NSR a NDR v úseku velitelství pluku Plauen, část Saska a Durynska. Prohlédli jsme si také vesnici Mödlareuth, kterou probíhala státní hranice mezi NDR a NSR. Byla zde zachována veškerá ochranná opatření ( signální stěna, pozorovací věže a další) zabraňující nelegálnímu přechodu státní hranice a nově vybudováno muzeum ochrany SH. Muzeum je postaveno na straně západní části Německa. Veškeré výklady o ochraně SH příslušníky pohraničních vojsk NDR a komentáře u dobových fotografií byli prezentovány jako hrubé porušování práv občanů, nepravdivé, lživé a zkreslené údaje a vše bylo tendenčně předváděno v duchu dnešní doby. Podle slov přítele Uwe Seltnera bývalí příslušníci pohraničních vojsk NDR stejně jako my příslušníci Pohraniční stráže rozhodně odmítáme záměrné zkreslování a přepisování dějin a zamlčování skutečné pravdy. Tak jako Klub českého pohraniční i bývalí ochránci hranic NDR nepolevíme a nenecháme se umlčet při obhajobě historické pravdy. Především pro naši mladou generaci je pravdivé objasňování našich novodobých dějin jeden z nejdůležitějších úkolů.
Společně jsme se dohodli na dalších setkáních. Za Klub českého pohraničí se setkání zúčastnili přátelé, bývalý ochránci SH Milana Paučo, Zdenek Pastorek a Václav Janča.

Za KČP Cheb
Václav Janča