pplk. Herman BOSCH

11.11.2018

26. 8. 1941 - 26. 5. 2016

navrhla Karlovarská krajská rada