Poděkování

07.09.2020

Dovolte mi, abych poděkoval jménem Spolku staré sovinecko, panu Stanislavu Toškovi z Klubu českého pohraničí Opava za obětavou a nezištnou pomoc při údržbě sochy truchlící matky, která je naším spolkem umístěna na místě zajateckého tábora, u nás v Lomnici okres Bruntál.

Pan Toška byl přítomen pietního aktu, který proběhl na tomto místě při příležitosti zasedání Moravskoslezské Krajské rady Klubu českého pohraničí v Lomnici. Při této příležitosti příslíbil, že se společně se svým známým kameníkem postará o vyčištění sochy, opravu textu na podstavci památníku a výdaje s tím spojené uhradí. Tak také v tomto týdnu učinil. Ještě jednou díky.

Za Spolek staré sovinecko

V Lomnici 16.8.2020
Ing. Jaroslav Jelínek - předseda

Fotogalerie: