Poděkování...

26.03.2020

V současné těžké době zjišťujeme, že sám člověk není nic. Jen pomoc druhých mu dává sílu.

Zase si pomáháme, tak jak se to dělalo dříve. Potřebuješ roušku a neumíš si ji zhotovit? Nevadí, já Ti ji ušiji. Taková pomoc byla samozřejmostí, tak se stavěli rodinné domky na vesnici. V sobotu se sešla většina dědiny a o víkendu byla hrubá stavba hotová - to mladá generace už nezná a zdá se jí to jako pohádka. Ale to jsem odbočil.

Současná situace nás ale zastavila, a to doslova. Koronavir nás přitlačil ke zdi. Najednou jsme pochopili, co je důležité - zdraví. Pokud chybí, nic jiného není třeba.

Bez zdraví není ani práce, ani zábava.

Proto chci poděkovat těm, kteří se o naše zdraví starají a to jsou především lékaři a sestřičky, ať už pracují kdekoliv. Musí se jim zase dostat takového uznání, jaké jim patří. Každý by jim měl být vděčný, riskují za nás. Nedovolme je napadat, tak jak se to občas nyní stává, ať slovně nebo dokonce fyzicky.

Zdravotnictví v republice bylo vždy na vysoké úrovni a byli jsme na ně právem hrdí. Každá nemocnice se snažila mít všechny oddělení pro nemocné. Z důvodu ,,úspor,, se nedávno začala lůžková oddělení rušit (optimalizovat), například u nás se infekční lůžkové oddělení zrušilo. Jak je vidět 4 500 lidí na Valašsku mělo pravdu, když prozíravě chtěli zachovat co nejvíce péče přímo v naší nemocnici. Za to jim velmi děkuji - nebáli se projevit svůj názor v petici. Jsme rádi, že k rušení dětského lůžkového oddělení nedošlo a nyní se znovu otevírá lůžkové infekční oddělení v naší nemocnici. Proč? Protože je potřeba! Věřte mi, budu velmi rád, pokud budeme mít infekční oddělení a nebudeme jej potřebovat, než oddělení nemít a nutně jej potřebovat.

Podobnou úlohu jakou mají lékaři ve společnosti zastávají naši hasiči i policie. Pokud je nepotřebujeme, tak o nich ani nevíme. Ale když je potřebujeme, vždy jsou ochotni pomoci, stát v první linii. Ačkoliv to často není tak vidět, spoléháme se na jejich službu - děkujeme.

K posílení imunity patří i dobrá mysl. Proto, si navzájem zavolejme, poptejme se na zdraví, jak se daří a snažme se druhého dostat do lepší nálady. Samota je zlá.

Ministr vnitra doporučuje, že je třeba přitvrdit. Ale já si nemyslím, že je třeba přitvrzovat, jen je třeba využít veškeré již fungující nařízení vlády a hlavně zveřejňovat, že byly postihy. Snad se lehkovážní lidé umoudří, třeba pod hrozbou trestu. Na gaunery však nestačí jen hrozit, je třeba i konat.

Je třeba také pamatovat i na ty, kteří pracují jako drobní řemeslníci a podnikají v pronajatých prostorách města. Nyní ovšem nemohou ve vzniklé situaci pracovat. Je třeba jim jejich tíživou situaci ulehčit a po dobu karantény jim odpustit nájem. Tak by to bylo správné. Tuto žádost přednesu na příštím zastupitelstvu a věřím, že to nalezne podporu u všech zastupitelů.

Ještě jednou všem děkuji za vzájemnou pomoc při zvládání každodenních starostí, například při výpomoci a výrobě roušek. Je to skvělé, že máme tolik dobrých lidí mezi námi. Pokud si budeme pomáhat, vše zvládneme. Síla společnosti jde od "spodu". Jsem na vás hrdý.

Zdeněk Vejpustek, zastupitel města Vsetín. 25.3. 2020