Poděkování NR KČP, z.s.

01.03.2019

Národní rada
Klubu českého pohraničí z. s.
Politických vězňů 9
111 21 Praha 1

Vážení přátelé, kolegové!

Nezadržitelně se blíží svátky Vánoční a konec roku 2018 a s tím vším i jakési bilancování plynulého období. Dovolte nám, Národní radě KČP a mě osobně, abych Vám touto formou a cestou vyjádřili poděkování za dosavadní práci a spolupráci a ubezpečuji Vás, že toto vše vysoce oceňujeme a velice si toho všeho vážíme, neboť jsme si plně vědomi, že vy všichni jste základem naší činnosti. S tímto vědomím vstupujeme i do roku 2019

Přejeme Vám a Vašim členům klidné a pohodové prožití svátků Vánočních a v novém roce hodně zdraví a štěstí.

Za Národní radu KČP

předseda NR
JUDr. Gustav Janáček