Pocta sovětským a českým hrdinům

24.05.2020

Památce rudoarmějců a členů protifašistického odboje se přišli poklonit starostové a jejich zástupci z obcí Hvozdec, Chaloupky, Malá Víska a městyse Komárov na Berounsku. Na hřbitově ve Hvozdci-Mrtníku uctili památku a položili květiny ke hrobům tří vojáků Rudé armády: kapitána Petra Jerso Dodochvějeviče a vojínů Petra Maroviče a Vladimíra Vintoroviče. Ti zemřeli na následky zranění z přecházejících bojů, a byli pochováni koncem května a začátkem června 1945 na místním Hřbitově.

Spolu s nimi byla uctěna památka českých vlastenců, kteří se vyznamenali svojí statečností a podporou partyzánského hnutí v Brdech. Komě jiných jsou zde pamětní náhrobky členů rodiny Nelibových z Chaloupek-Nové Vísky. Bratři Alois a Jaroslav Nelibovi se stali významnými odbojovými pracovníky. Jako funkcionáři ilegální Komunistické strany Československa spolupracovali s vedoucím III. ilegálního Ústředního výboru KSČ Josefem Molákem. Jaroslav Neliba byl zakladatelem prvního partyzánského oddílu na Berounsku a provedl řadu partyzánských akcí. Byl zatčen 16. listopadu 1943 na prozrazené schůzce u nádraží v Kařízku. Ve zprávě gestapa byl uveden jako jeden z nejnebezpečnějších funkcionářů KSČ v Čechách. Po dlouhých útrapách mučení byl gestapem popraven na Pankráci 31. prosince 1944. Jeho bratr Alois byl rovněž zatčen a 21. října byl na Pankráci popraven. Stejně tak skončil i další z bratrů Josef Neliba.

Starosta obce Hvozdec Zdeněk Mottl (KSČM) se spoluobčany uctili rovněž památku obětí nacistů Josefa Frajtáka, Karla Frajtáka a Karla Krále.

Čest jejich nehynoucí památce!

Jiří Pokorný
Foto: Mgr. Jana Šopejstalová

Fotogalerie: