Pocta hrdinům

18.08.2020

Dne 18. srpna uplynulo 77 roků ode dne, kdy podlehl nelítostnému boji s gestapáckou přesilou komunista Josef Molák. Ten se stal po rozbití II. Ilegálního vedení ÚV KSČ vedoucím III. Ilegálního vedení ÚV KSČ a svoji činnost řídil z domu 856/113 nacházejícího se na hlavní Plzeňské ulici v Berouně.

Byl v nejužším spojení s partyzánským vedením Neliba - Brdy, které organizovalo partyzánské hnutí na Podbrdsku. Zároveň se opíral o nejužší vedení a zaměstnance Včely a Rudých odborů, jak na Berounsku, tak i na Kladensku a v dalších přilehlých oblastech. Zabezpečoval úzké spojení mezi okresy a kraji pomocí instruktorů, postupoval v duchu taktiky jednotné národní fronty v čele s KSČ rozpracovanou 9. 7. 1943 na zasedání ÚV KSČ v chatě Port Igarka v Březové v Údolí ticha na Berounsku. Tehdy byl tomuto zasedání přítomen i Rudolf Vetiška, který sem přinesl instrukce Moskevského vedení KSČ. V těžkých podmínkách odboje po heydrichiádě pomáhal organizovat národ k přípravě celonárodního povstání, pomáhal ustavovat bojové družiny jako základ partyzánského hnutí.

Kladenské gestapo vynaložilo hodně sil a prostředků k dopadení členů III. Ilegálního vedení ÚV KSČ, což se jim i za pomoci konfidenta Jana Fialy podařilo.

V den 18. srpna 1943 obklíčili dům, ze kterého Josef Molák řídil činnost. Tomu se již nepodařilo uniknout. Při jeho zatýkání došlo k přestřelce, v níž Josef Molák zahynul.

Poté nastala velká vlna zatýkání vlastenců na Podbrdsku a okolí, jejich internace do koncentráků, kde následovalo mučení a popravy.

Přesto pokračovalo partyzánské hnutí, odbojová činnost a odpor proti řádění nacistů. O řadě z nich jsme se již dříve zmínili. Je třeba připomenout, že jeden z hlavních hrdinů odboje Jaroslav Neliba unikal gestapu až do poloviny listopadu 1943, kdy došlo k jeho zatčení. Svůj život položil pro budoucí generace 13. prosince 1944, kdy byl popraven v sekyrkárně na Pankráci. Jeho bratr Alois byl popraven na Pankráci 21. října 1944.

Stejně tak jako každým rokem i letos přišly delegace OV KSČM, OV ČSBS a OR KČP, aby uctily památku hrdinů protinacistického odboje a položily kytice vděčnosti.

Jiří Pokorný v krátkém proslovu zakončil pietní vzpomínku slovy Jaroslava Neliby, která pronesl krátce před popravou " ...Neplačte drazí, padli jsme proto, aby vy jste mohli žít...".

Jiří Pokorný Beroun
Mgr. Jana Šopejstalová - foto

Fotogalerie: