1. POCHOD PRAPOREČNÍKŮ

26.10.2019

 Fanfára trubkou 14,00

Pochod praporečníků se zástavami vlasteneckých organizací k pomníku Mistra Jana Husa za hraní Husitského chorálu. Seřazení zástav a čestných stráží
u sochy Mistra Jana Husa. 
   

Je prvním bodem programu manifestace. Praporečníci Pražské rady a krajských rad v čele s praporečníkem Národní rady KČP se dvěma strážnými a za nimi praporečník Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše dosáhnout pohotovosti ve shromaždišti k pochodu v 13,30 hodin 26.10. 2019.

V té době musí znát své místo na ploše pomníku Mistra Jana Husa. Pokud to situace dovolí provést jeden nácvik pochodu za řízení odpovědného funkcionáře Národní rady KČP. Ve shromaždišti se mohou zařadit k slavnostnímu pochodu praporečníci spolků Vlasteneckého fóra a jiných, o kterých bude rozhodnuto, že jejich místo bude na mramorové ploše pomníku. Ti praporečníci, kteří se z prostorových důvodů nebudou moci účastnit pochodu praporečníků na plochu pomníku, mohou pochodovat v sestavě pochodového proudu praporečníků, ale nemohou vstupovat na plochu pomníku. Má omezenou prostorovou kapacitu.

Ti se musí odpojit od pochodového proudu praporečníků u schodů vedoucích na pomník a zařadit se mezi manifestanty poblíž pomníku. Pochod bude proveden středem kamenného chodníku směrem k pomníku od místa shromaždiště. Uvolnění místa pro pochod bude zajištěn pořadatelskou službou a konferenciérkou pokyny rozhlasem. Po zaujetí míst praporečníky na ploše pomníku po slavnostním pochodu je možné zcela zaplnit chodník pochodové trasy praporečníků. Pořadatelská služba poté uvolní pro manifestanty místo.

Fotogalerie: