Po stopách naších hrdinů.

11.09.2019

Tak jako každý rok, i letos pořádala MS KR KČP, z. s. automobilový zájezd na Strečno, dále pak do Varína a Krasňan. Vědomi si současného společenského vývoje a tendenčního překrucování a výkladu novodobých dějin, jsme na této akci nemohli chybět. Zúčastnilo se 12 našich členů, kteří během cesty navštívili polozapomenuté pomníčky padlých hrdinů naší země. Konkrétně na Bílém Kříži u pomníčku zastřeleného vrchního strážmistra Josefa Adama, který padl při střetnutí se skupinou banderovců v nočních hodinách 30. září 1947 a v Zubří u pomníčku, kde dne 5.listopadu 1944 skončili svoje životy za vlast dva popravení partyzáni - Václav Sedlák a Václav Procházka. U každého památného místa členové položili květiny a zapálili symbolickou svíčku. V Makovském průsmyku U Tabulí jsme měli tradičně větší zastávku a u pomníku zůstali o chvíli déle. Př. Oldřich Jakubek přednesl krátký projev, na který navázal s vysvětlením př. Adámek. Spolu s našimi členy byli přítomni i náhodní turisté, kteří projevili zájem o dané události. Zajímali se také o náš spolek, o kterém dosud neslyšeli, a tak jsme jim vše rádi vysvětlili. Bylo příjemné od nich slyšet slova chvály, že nezapomínáme na padlé hrdiny, šíříme dál jejich odkaz a udržujeme jejich pomníky. Hlavní událostí pak bylo setkání u pomníku padlým Francouzským partyzánům na Strečně a pomníku příslušníka SNB v obci Varín. Rádi jsme se opět setkali s přáteli z celé České i Slovenské republiky, se kterými zpravidla nemáme tolik příležitostí k vzájemné výměně názorů i zkušeností a běžnému pobavení. Potěšil nás zájem "nočních vlků", kteří akci rovněž podpořili a přislíbili účast i na dalších vzpomínkových a pietních akcích spojených s osvobozením naší země. Z projevů jako tradičně zaujaly projevy předsedy NR KČP, z. s. i předsedy KSS PhDr. Ing. Jozefa Hrdličky, který zdůraznil především odkaz SNP. Po přesunu do Varína za slabé účasti účastníků, bylo i zde po projevech položeny květiny. Poslední zastávka proběhla v Krasňanech u budovy zbrojnice s pamětní deskou se vzpomínkou na strážmistra SNB Ladislava Patočky, který položil svůj život s banderovskými bandami dne 21. 8. 1947.

Těšíme se na další setkání.

Jan Adámek a Ladislav Nekvapil - MS KR KČP

Fotogalerie: