Pietní vzpomínka u pomníku Anny Kvašové

13.01.2019

Pietní vzpomínka, která se během let stala již pravidelnou, se uskutečnila v sobotu 12. ledna 2019 u pomníku v lese na okraji silnice ve směru z Mirošovic do Smilovic na okrese Kutná Hora.

O Anně Kvašové toho bylo v poslední době mnoho řečeno a napsáno. Skutečností zůstává, že komunistická funkcionářka Anna Kvašová byla zastřelena 10. ledna 1952 v lese za vesnicí Mirošovice. Okolnosti události jsou dány, přesto se široké veřejnosti podsouvají různé smyšlené příběhy a fabulace o průběhu této tragické události a vytváří se dojem, že šlo pouze o nešťastnou shodu okolností. Nacházíme se v době, kdy prakticky už není jasné, co je pravda a kam ještě se dá jít a co je ještě přijatelné pro širokou veřejnost.

Pietní vzpomínka byla zahájena položením květin a věnců k pomníku. Krátké úvodní slovo a přivítání všech účastníků pietní vzpomínky, zejména Klubu českého pohraničí Středočeského kraje a Levicového klubu žen, přednesl za pořadatele Mgr. Jan Klán.

JUDr. Stanislav Grospič, poslanec PS PČR, připomněl podstatu setkání a nutnost připomínání si minulosti pro současnost. A to už jen proto, abychom se vyhnuli nedorozumění sami mezi sebou. V závěru svého projevu se s úctou a obdivem vyjádřil o činech tehdejších lidí práce a poděkoval všem za účast.

13. ledna 2019 Foto a text: František Kovář

Fotoalbum: