Pietní akt v obci Lejčkov v roce 100. výročí vzniku Československa

16.05.2018

Lejčkov 2018, pietní akt provedený 5. května 2018 na místě pomníku Padlých občanů dne 9.5.1945 nesl se v duchu hesla "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto." Nad pietním aktem, připravovaným Klubem českého pohraničí,z.s., převzal podruhé politickou záštitu senátor Mgr. Jaroslav Větrovský z Mladé Vožice. Letos jsme prvně pozvali na pietní akt hejtmanku z Českých Budějovic paní Mgr. Ivanu Stráskou. Vzhledem k její účasti na jiné, předem přislíbené akci, vyslala na pietní akt do Lečkova svého náměstka, pana Mgr. Jaromíra Nováka z Veselí nad Lužnicí. Pozvání klubu také přijala s. Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského KV KSČM. Naše pozvání přijala podruhé Armáda ČR. Velitelství vojenské policie v Táboře vyslalo na akt čestnou jednotku tvořící čestnou stráž u pomníku pod velením nadporučice Mgr. Evy Šochmanové. Společně s ní tvořili čestnou stráž pomníku opět hasiči SDH Dolní Hořice.

Přítelkyně Květa Ryšavá, členka klubu ze Soběslavi, zajistila účast na aktu skupinou baráčníků ze Soběslavi. Ti přijeli stylově oblečeni v lidových krojích a rovněž stáli čestnou stráž u pomníku. Našemu požadavku k zajištění bezpečnosti silničního provozu v místě konání aktu, které leží hned vedle frekventované silnice 1.třídy, vyhověla Policie ČR a vyslala k plnění úkolů pořádkovou jednotku v čele s nadpraporčíkem Vachem.

Delegaci spojeneckého Českého svazu bojovníků za svobodu z Tábora vedl opět jeho předseda Ing. Vladimír Štípek, Ph.D, občan Tábora.

Byli jsme potěšeni, že našemu pozvání opět vyhověl pan Ing. Jan Mašát,CSc. s manželkou, syn zastřeleného poštmistra Jana Mašáta z Cetoraze s dcerou Janou Mašátovou, vnučkou zastřeleného a její syn, pravnuk zastřeleného poštmistra.

Pietní akt byl zahájen československou hymnou. Důvodem zahájení hymnou zaniklého Československa je to, že lidé padlí za vlast 9.5.1945 umírali za svobodné, demokratické Československo. Po úvodním slovu předsedy okresní rady KČP, které se neslo v protiválečném duchu, byli padlí občané uctěni položením věnců a kytic k pomníku.

Senátor Větrovský přednesl krátkou zdravici a poděkoval nám za pozvání na pietní akt. Předsedkyně Jihočeského KV KSČM s. Alena Nohavová pozdravila účastníky aktu a zdůraznila význam připomínání si obětí strašné II.světové války.

Hlavní část pietního aktu uváděla paní Ing. Helena Ardolfová z nedaleké obce Oblajovice.

Přítelkyně MUDr. Kateřina Jirousová, členka klubu ze Soběslavi, recitovala procítěně úvodní verše českého básníka Františka Branislava "Byl květen a je květen". Přítel Ing. Zdeněk Trippé, předseda okresní rady KČP poté zhodnotil bojové síly odcházející okupační armády a jejich spojenců na území umírajícího Protektorátu Čechy a Morava. Z vystoupení vyplynulo, že nebýt rychlého postupu Rudé armády a spojenecké 3. americké armády, nacisté byli stále schopni velmi rychle rozdrtit květnové povstání českého lidu. Pan Pavel Jareš, historik z Cetoraze ukázal, že zdejší obyvatelé se nikdy nesmířili s okupací a pomáhali zásobovat potravinami činnost partyzánských oddílů, parašutistů Rudé armády a různé odbojové skupiny. Ve svém vystoupení připomenul existenci a působení čtyřčlenné skupiny hloubkového průzkumu s velitelem Micha ilem Georgievičem Vladimirovem od 4.Ukrajinského frontu Rudé armády. Na příkladu rodiny Rychtaříkových, kteří obývali hájovnu U Černých poblíž Lejčkova, ukázal poskytování pomoci průzkumníkům Rudé armády místními obyvateli. Připomenul osud zavražděných občanů ze Zahrádky Hrobské a v tom dědy jeho manželky, pana Aloise Pivoňky a jeho rovněž zavražděných sousedů z obce. Závěrem vyslovil přesvědčení, že oběti hrůz nacistického běsnění si zaslouží, aby se na ně nikdy nezapomnělo, a že je naší povinností stavět se proti mediální manipulaci o hrůzách války a našem osvobození.

S projevem poté vystoupil pan Oldřich Ardolf z obce Oblajovice. Obsahem projevu byla pečlivě sestavená rekapitulace posledních dnů války v této části země a podrobné zachycení tehdejších událostí v Lejčkově. Tentokrát se zaměřil na občany, kteří utrpěli různá zranění během řádění odcházejícíh okupantů, mnohdy s celoživotními zdravotními následky. Připomněl také občany, kteří byli z nedalekých obcí odvelečení do nacistických koncentračních táborů a mnozí z nich tam zahynuli. Poté jsme přistoupili k uctění památky čtyř padlých občanů uvedením jejich životopisů a fotografií. Objasněn byl životní příběh 11 letého kluka Jana Dvořáka z nedaleké vsi Blatiny. Byl se zavražděných nejmladším. Se sestavením jeho životopisu nám pomohl pan Jaroslav Dvořák z Cetoraze, z rodiny Dvořákových. Osud zavražděného Václava Balouna z vesnice Blatiny nám pomohli sestavit pan Josef Duňka z Tábora a pan Jaroslav Dvořák z Cetoraze. Stejně tak osud zavražděného Josefa Šimka z vesnice Blatiny. Osud zavražděného Štěpána Kubarta z obce Horní Hořice připomenul pan Oldřich Ardolf, kterému poskytl potřebné informace syn zavražděného pan Kubart z obce Dolní Hořice. Na závěr připomenutí tragických událostí 9.5. 1945 v Lejčkově byly všechny oběti uctěny minutou ticha.

Poté následovalo varování o nepřípustnosti nové války v Evropě, které připravil a přednesl přítel Zdeněk Trippé. Na životním příběhu nejmladšího a posledně jmenovaného generála, polního maršála Ferdinanda Schörnera, velitele Skupiny armád "Střed", oblíbence vůdce Adolfa Hitlera a poté odsouzeného válečného zločinnce, bylo ukázáno, co udělá z chytrých a kulturních lidí ideologie rasové nadřazenosti a ideologie útočné války. Vytvoří z nich nestvůry a ničeho se neštítící zabijáky bez lidského citu a zábran v chování.

První místopředseda Národní rady a místopředseda Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky

z Trocnova JUDr. Gustav Janáček poté pozdravil účastníky pietního aktu.

Po něm MUDr. Kateřina Jirousová přednesla závěrečný "Prolog z hladomorů" českého básníka, novináře a autora textů Karla Bouška..

Po dobu pietního aktu se účastníci zapisovali do Pamětní knihy, kterou vedla členka klubu přítelkyně Marie Čížková ze Soběslavi.

Pietní akt byl poté ukončen Hymnou demokratické mládeže, v průběhu které byly vypuštěny symbolické holubice míru, které zajistil od chovatelů holubů ze Soběslavi první místiopředseda okresní rady KČP přítel Jan Pehe, rovněž ze Soběslavi. Účastníci pietního aktu byli pozváni na besedu spojenou s občerstvením do místní klubovny SDH v Lejčkově. Beseda byla velmi neformální a v dobré atmosféře. V jejím průběhu bylo poděkováno sdružené obci Dolní Hořice a aktivistům z obce a jejího okolí za vytvoření velmi dobrých podmínek pro provedení celého pietního aktu.

Pietní akt přípravila Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše s aktivním zapojením se obce Dolní Hořice a jejich občanů.

Ing. Zdeněk Trippé
předseda
Okresní rada KČP Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše